Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Cùng thử sức mình qua những câu hỏi trong đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021, đây cũng là hình thức ôn tập kiến thức rất tốt khi thời gian thi tốt nghiệp THPT không còn nhiều.

Cùng làm chắc từng câu hỏi một trong đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để ôn lại kiến thức cũ và làm quen với những dạng toán và câu hỏi trắc nghiệm có thể xuất hiện trong bài thi sắp tới.


Đề thi cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2020-2021 trường Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Một số bài tập hay trong bài thi:

Câu 5. Một vật chuyển động có phương trình v(t) = t3 – 3t + 1 (m/s) . Quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu chuyển động đến khi gia tốc bằng 24 m/s2 là?
Câu 9. Tính mô đun của số phức $z = frac{5 – 10i}{1 + 2i} $
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;3) và B(-1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB?

Trên đây là nội dung Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 kèm theo đáp án. Các em tiếp tục ôn tập qua Đề thi học kì 2 môn Toán 12 THPT Thủ Đức TP Hồ Chí Minh năm học 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button