Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22


Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án, bảng ma trận đề thi và hướng dẫn chấm đề thi Toán lớp 2 kì 2 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và luyện thành thạo bài tập Toán lớp 2 học kỳ 2, để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 đạt kết quả cao nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

3

1

2

4

2

Câu số

1;2;3

6

8; 9

1;2;3; 6

8; 9

Số điểm

1,5

0,5

3,0

2,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

1

1

Câu số

4

10

4

10

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

0,5

0,5

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

11

12

5

11; 12

Số điểm

1,0

1,5

0,5

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

3

3

1

1

7

5

Câu số

1;2;

3;4

5; 6; 7

8;9;

10

11

12

1;2;3;4;5;6;7

8;9;10;

11;12

Số điểm

2,0

2,0

4,0

1,5

0,5

4,0

6,0

Thứ …… ngày …….. tháng ….. năm 2020

2. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

MÔN: TOÁN – THỜI GIAN: 40 PHÚT

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính: 145 – 39 =?

A. 106

B. 168

C. 268

D. 286

Câu 2: Số lớn nhất trong dãy số sau: 220; 291; 290; 202 là:

A. 220

B. 291

C. 290

D. 202

Câu 3: Kết quả của phép tính 100 x 0 =? là:

A. 100

B. 1000

C. 10

D. 0

Câu 4: 1 km = ….. m? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 5: Đội Một trồng được 241 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 50 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

A. 191 cây

B. 291 cây

C. 202 cây

D. 190 cây

Câu 6: Kết quả của phép tính 5 x 7 + 35 =?

A. 70

B. 210

C. 200

D. 37

Câu 7: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 20cm

B. 19cm

C. 22cm

D. 21cm

II. TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 406 – 203                                                                                 b) 556 + 28

c) 847 – 462                                                                                 d) 334 + 206

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Tìm x

x x 9 = 27                                                                                         x : 5 = 10

……………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Tính

a) 40 kg : 4 + 21kg =……………………..

b) 300cm + 53cm – 13cm = ………………

Câu 11: Bài toán

Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12: Lớp 2A có 9 bạn học sinh giỏi, mỗi học sinh giỏi được thưởng 4 quyển vở. Hỏi cô giáo cần mua tất cả bao nhiêu quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

A

B

D

C

A

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 8 : Đặt tính rồi tính (2,0 điểm)

Mỗi phép tính đúng ghi 0, 5 điểm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Câu 9: Tìm x (1,0 điểm)

Mỗi phần đúng ghi 0,5 điểm

x x 9 = 27

x = 27 : 9

x = 3

x : 5 = 10

x = 5 x 10

x = 50

Câu 10: Tính (1,0 điểm)

Đúng mỗi dãy tính ghi 0,5 điểm

a) 40 kg : 4 + 21kg = 10kg + 21 kg = 31 kg

b) 300cm + 53cm – 13cm = 353 cm – 13 cm = 340 cm

Câu 11: (1,5 điểm)

Bài giải

5 túi gạo có số ki-lô-gam gạo là:

3 x 5 = 15 kg.

Đáp số: 15 kg

Câu 12: (0,5 điểm) Bài giải:

Cô giáo cần mua tất cả số quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh là:

9 x 4 = 36 (quyển vở)

Đáp số: 36 quyển vở.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 giúp các thầy cô ra bài tập  cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em chuẩn bị ôn tập để làm bài kiểm tra đạt kết quả cao.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020

 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 (18 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (08 đề)
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tự nhiên xã hội năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 – 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 8
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (08 đề)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 5
 • 05 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 8
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 9
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 10
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button