Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề nâng cao số 5


Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề nâng cao số 5 do đội ngũ giáo viên của website biên soạn là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 gồm các bài toán nâng cao lớp 2 học kì 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 6dm thì chu vi của hình tam giác là

A. 18dm B. 24cm C. 28cm D. 30cm

Câu 2: Có 35 học sinh, 1/5 số học sinh này là:

A. 7 học sinh B.8 học sinh C. 9 học sinh D. 10 học sinh

Câu 3: Kết quả của phép tính 40 : 5 – 7 là:

A.3 B. 2 C. 1 D. 0

Câu 4: Bình thứ nhất đựng 5 chục lít nước, bình thứ hai đựng ít hơn bình thứ nhất 12 lít. Hỏi bình thứ hai đựng bao nhiêu lít nước?

A. 8 lít B. 18 lít C. 28 lít D. 38 lít

Câu 5: Tổng của 3 số thích hợp điền vào chỗ chấm: 40, 36, 32, 28, …, …, … là:

A. 70 B. 60 C. 50 D. 40

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 5

A. 15 B.16 C. 17 D. 18

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính nhanh:

a, 19 + 27 + 21 – 17

b, 14 – 12 + 10 – 8 + 6 – 4 + 2

Bài 2: Cho các số 5, 3, 4, 0

a, Viết các số chẵn có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên

b, Viết các số lẻ có hai chữ số từ các chữ số trên

Bài 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 30 thùng sữa, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 4 thùng sữa. Hỏi:

a, Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa?

b, Cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa?

Bài 4: Cho hình dưới biết AM = MB = AN = NC = BE = EC = MN = ME = NE

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 5

Cho chu vi của tam giác ABC bằng 12cm. Tính chu vi của tứ giác AMEN và MNCB

Bài 5: Một bao gạo có 10kg gạo và một chiếc cân thăng bằng với 1 quả cân 1kg. Hãy lấy 8kg gạo chỉ với 2 lần cân

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C D B A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 19 + 27 + 21 – 17 = (19 + 21) + (27 – 17) = 40 + 10 = 50

b, 14 – 12 + 10 – 8 + 6 – 4 + 2 = (14 – 12) + (10 – 8) + (6 – 4) + 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 = 8

Bài 2:

a, Các số chẵn có hai chữ số khác nhau là: 30, 40, 50, 34, 54

b, Các số lẻ có hai chữ số là: 33, 43, 53, 55, 45, 35

Bài 3:

a, Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số thùng sữa là:

30 + 4 = 34 (thùng sữa)

b, Cả hai ngày cửa hàng bán được số thùng sữa là:

30 + 34 = 64 (thùng sữa)

Đáp số: a, 34 thùng sữa b, 64 thùng sữa

Bài 4:

Độ dài các cạnh của tam giác ABC là:

12 : 3 = 4 (cm)

Độ dài của cạnh AM là:

4 : 2 = 2 (cm)

Chu vi của hình tứ giác AMEN là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

Chu vi của hình tứ giác MNCB là:

2 + 2 + 2 + 4 = 10 (cm)

Đáp số: 8cm, 10cm

Bài 5:

Lần đầu tiên cân 1kg gạo để vào đĩa thứ nhất

Lần thứ hai cân 1kg gạo để vào đĩa thứ hai

Khi đó số kg gạo còn lại ở trong bao gạo là 8kg

——————

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 nâng cao – Đề số 5 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 và Tiếng Anh lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button