Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021

Cùng người bạn thân của mình giải ddề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021, qua đó sẽ thấy được những lỗ hổng kiến thức của mình, kịp thời bổ sung để đạt kết quả tốt nhất trong bài thi chính thức của mình nha.

Cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021 gồm 2 phần Trắc nghiệm 12 câu và Tự luận 4 bài tập, thời gian làm bài là 90 phút, không kể thời gian thầy cô phát đề, các em hãy tập trung làm bài, không tham khảo sách giáo khoa nha.


Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 6 năm 2020-2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021

Xem trước một số bài tập có trong Bài thi:

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức 12: $frac{-6}{5}$ + $frac{1}{5}$?
Câu 9. Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm, một điểm C nằm giữa A và B sao cho BC = 2cm. Khi đó tìm đọ dài đoạn thẳng AC?

Trên đây là nội dung đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2020-2021, các em tiếp tục giải Đề thi học kì 2 toán 6 phòng GD&ĐT Thủ Đức,TP HCM năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button