Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề số 3


Đề toán lớp 7 học kì 2 – Đề số 3 được đội ngũ giáo viên của website biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán thường gặp trong đề Toán kì 2 lớp 7 có đáp án dành cho các bạn tham khảo. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 7 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 7. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1: Số cân năng của 20 học sinh được ghi lại như sau:

28 35 29 37 30 35 37 30 35 29
30 37 35 35 42 28 35 29 37 20

a, Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu.

b, Tìm trung bình công của dấu hiệu

Bài 2: Chứng minh hai đơn thức A = 16{x^2}.{left( {frac{1}{2}x} right)^4}.{y^3}B = x.{left( {xy} right)^3}.frac{1}{2}{x^2}là hai đơn thức đồng dạng

Bài 3: Tìm nghiệm của mỗi đa thức sau:

a, fleft( x right) = 3x + 4

b, gleft( x right) = {x^2} - 4

c, hleft( x right) = {x^2} - 5x + 4

Bài 4: Cho đa thức Mleft( x right) = {x^2} - 4x + 6Nleft( x right) = 3{x^2} - 2x + 1. Tính đa thức Aleft( x right) = 2Mleft( x right) - Nleft( x right), sau đó tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của A(x)

Bài 5: Cho tam giác MNP vuông tại M. Trên tia đối của tia PM lấy điểm A sao cho P là trung điểm của đoạn thẳng AM. Qua P dựng đường thẳng vuông góc với AM cắt An tại C

a, Chứng minh rằng tam giác CPM bằng với tam giác CPA

b, Chứng minh CM = CN

c, Từ A vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BP tại D. Vẽ tia Nx là tia phân giác của góc MNP. Vẽ tia Ay là tia phân giác của góc PAD. Tia Ay cắt các tia NP, tia Nx, tia NM lần lượt tại E, H, K. Chứng minh tam giác NEK cân

Bài 6: Tìm các giá trị của x và y thỏa mãn {left| {2x - 27} right|^{2027}} + {left( {3y - 8} right)^{2020}} = 0

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1:

a, Bảng tần số của dấu hiệu

Số cân 28 29 30 35 37 42
Tần số 2 3 4 6 4 1 N = 20

b, Trung bình cộng của dấu hiệuoverline X = 33 (kg)

Bài 2:

A = 16{x^2}.{left( {frac{1}{2}x} right)^4}.{y^3} = {x^6}{y^3}B = x.{left( {xy} right)^3}.frac{1}{2}{x^2} = frac{1}{2}{x^6}{y^3}. Hai đơn thức này là đơn thức đồng dạng

Bài 3:

a,x = frac{{ - 4}}{3}                           b,x = pm 2                             c,x = 1,x = 4

Bài 4:

Aleft( x right) = - {x^2} - 6x + 5. Bâc của A(x) là 2, hệ số cao nhất: -1, hệ số tự do: 5

Bài 5: Học sinh tự vẽ hình

a, Chứng minh được tam giác CPM bằng với tam giác CPA theo trường hợp canh – góc – cạnh

b, Từ tam giác CPM bằng tam giác CPA suy ra CM = CN

c, Trong tam giác MNP có widehat {MPN} + widehat {MNP} = {90^0}

Trong tam giác PAD có widehat {APD} + widehat {PAD} = {90^0}

widehat {MPN} = widehat {APD}(góc đối đỉnh)

Rightarrow widehat {MNP} = widehat {PAD}

Lại có Nx là tia phân giác của góc MNP và Ay là tia phân giác của góc PAD

Rightarrow widehat {HNP} = widehat {DAE}

Trong tam giác vuông AED có widehat {DAE} + widehat {EAD} = {90^0}

widehat {NEK} = widehat {AED}(góc đối đỉnh)

Suy ra widehat {HNP} + widehat {NEH} = {90^0}, tam giác NHE vuông tại H, hay NH vuông góc với KE

Xét tam giác NKE có NH vừa là đường phân giác, vừa là đường cao của tam giác, suy ra tam giác NKE cân tại N

Bài 6:

Để {left| {2x - 27} right|^{2027}} + {left( {3y - 8} right)^{2020}} = 0 thì left{ begin{array}{l} {left| {2x - 27} right|^{2027}} = 0 {left( {3y - 8} right)^{2020}} = 0 end{array} right.

Với {left| {2x - 27} right|^{2027}} = 0 Rightarrow 2x - 27 = 0 Leftrightarrow x = frac{{27}}{2}

Với {left( {3y - 8} right)^{2020}} = 0 Rightarrow 3y - 8 = 0 Leftrightarrow y = frac{8}{3}

————–

Ngoài đề toán lớp 7 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 7, và môn Toán 7. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 7 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button