Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020 – Đề số 4


Đề toán lớp 2 học kỳ 2 – Đề số 4 do đội ngũ giáo viên của website biên soạn tổng hợp đề toán lớp 2 học kỳ 2 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 2 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bài 1: Đặt rồi tính:

284 + 145 628 – 324 317 + 138 921 – 627

Bài 2: Tính:

a, 7 x 4 + 28 b, 16 : 2 +73
c, 45 : 5 – 5 d, 5 x 7 – 24

Bài 3: Tìm X, biết:

a, X : 3 = 67 – 62 b, 4 x X = 24 + 12

Bài 4: Có hai trường tiểu học A và B. Trường tiểu học A có 725 em học sinh, trường tiểu học B có nhiều hơn trường tiểu học A 83 em học sinh. Hỏi trường tiểu học B có bao nhiêu em học sinh?

Bài 5: Sắp xếp các số:

a, 348, 156, 582, 273, 783 theo thứ tự từ bé đến lớn

b, 826, 318, 146, 963, 713 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 6: Tam giác ABC có cạnh cạnh lần lượt là 120mm, 300mm và 240mm. Chu vi của tam giác ABC có kết quả bằng bao nhiêu theo đơn vị xăng-ti-mét?

Bài 7: Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình tam giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm. Tính độ dài đoạn dây thép cần dùng.

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính thẳng hàng

284 + 145 = 429 628 – 324 = 304
317 + 138 = 455 921 – 627 = 294

Bài 2:

a, 7 x 4 + 28 = 28 + 28 = 56

b, 16 : 2 +73 = 8 + 73 = 81

c, 45 : 5 – 5 = 9 – 5 = 4

d, 5 x 7 – 24 = 35 – 24 = 11

Bài 3:

a, X : 3 = 67 – 62

X : 3 = 5

X = 5 x 3

X = 15

b, 4 x X = 24 + 12

4 x X = 36

X = 36 : 4

X = 9

Bài 4:

Trường tiểu học B có số em học sinh là:

725 + 83 = 808 (học sinh)

Đáp số: 808 học sinh

Bài 5:

a, 156, 273, 348, 582, 783

b, 963, 826, 713, 318, 146

Bài 6:

Chu vi của hình tam giác ABC là:

120 + 300 + 240 = 660 (mm) = 66 (cm)

Đáp số: 66cm

Bài 7:

Chu vi của hình tam giác hay độ dài đoạn dây thép cần dùng là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

—————-

Ngoài Đề thi học kỳ 2 lớp 2 năm học 2019 – 2020 – Đề số 4 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 của các môn Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2 và Tiếng Anh lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button