Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Giaitoan8.com chia sẻ gửi đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 nhằm giúp các em kiểm tra lại toàn bộ kiến thức của mình đã học trong học kỳ vừa qua, cũng là cách giúp các em hình dung ra một đề thi học kì 2 sẽ có cấu trúc như thế nào.

Trong bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 dưới đây được chia làm 2 phần trắc nghiệm và bài tập, các em sẽ có 40 phút để hoàn thành bài kiểm tra, đây cũng sẽ là số phút trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 kèm đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng (từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: 1 m = ….. cm ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M1- 0.5 điểm)

a . 10 cm

b. 100 cm

c. 1000 cm

d . 1 cm

Câu 2: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là: (M1- 0,5 điểm)

a. 0

b. 1

c. 4

d. 40

Câu 3: 30 +50 de thi hoc ki 2 lop 2 mon toan 20 + 60 Dấu cần điền vào ô trống là: (M1- 0.5 điểm)

a. <

b. >

c. =

d. không có dấu nào

Câu 4: Chu vi hình tứ giác sau là: (M2- 1 điểm)

de thi hoc ki 2 mon toan lop 2

a. 19cm

b. 20cm

c. 21cm

d. 22cm

Câu 5: Đặt tính rồi tính (M2- 1 điểm)

a) 465 + 213

b) 857 – 432

Câu 6: Tính (M1- 0,5 điểm)

45 : 5= ……..

5 x 8 =………

Câu 7: Tính (M2- 2 điểm)

a)10 kg + 36 kg – 21kg =………………….. 

= …………………..

b) 18 cm : 2 + 45 cm = ………………..

=…………………

Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (M3- 1 điểm)

Lớp 2 C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2 C có bao nhiêu học sinh nam ?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ………………………………………………..

Câu 9: Hình bên có …………. hình tứ giác (M1- 1 điểm)

Hình bên có …………. hình tam giác   

Câu 10: Bài toán : (M3- 1 điểm)

Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải ?

Bài giải

Câu 11: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số 

——————–HẾT——————–

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 1 2 3 4
Ý đúng b a c c
Điểm 0.5 0.5 0.5 1

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.        

a) 678              

b) 425

Câu 6: Tính (0,5 điểm)

45 : 5= 9 (0,25 điểm)        

5 x 8 = 40 (0,25 điểm)

Câu 7: Tính (2 điểm)

a)10 kg + 36 kg – 21kg = 46 kg – 21 kg = 25 kg (1 điểm)                                      

b) 18 cm : 2 + 45 cm = 9 cm + 45 cm = 54 cm (1 điểm)

Câu 8: Lớp 2C có số học sinh nam là: 15 em (1 điểm)

Câu 9: Hình bên có 3 hình tam giác (0,5 điểm)

Câu 10: Bài toán : (1 điểm)

Bài giải

Số vải để may một bộ quần áo là: (0,25 điểm)

16 : 4 = 4 (m)  (0,25 điểm)

Dáp số: 4m vải (0,5 điểm)

Câu 11: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số  (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu của số tròn chục lớn nhất và số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 82

——————–HẾT——————–

Trên đây là đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 gồm kiến thức trong học kỳ 2 vừa qua, các em cùng ôn tập và bổ sung kiến thức còn thiếu để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi chính thức sắp tới nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button