Giáo Dục

Đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Quận Đống Đa năm 2020-2021

Tiếp tục làm đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Quận Đống Đa năm 2020-2021 để kiểm tra lại kiến thức của mình, qua đó biết được những dạng toán mà mình còn yếu để bổ sung ngay lập tức.

Đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Quận Đống Đa năm 2020-2021 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Các dạng toán trong bài kiểm tra đều nằm trong chương trình học kỳ 2 vừa qua.


Đề thi học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Đống Đa, Hà Nội

Đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Quận Đống Đa năm 2020-2021

Câu 3. Cho phương trình: x2 – 2x + m – 3 = 0 (m là tham số)
1, Giải phương trình khi m = -5
2, Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 = 3x2

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AG. Gọi I là trung điểm của BC.
1, Chứng minh bốn điểm B, C, E, F nằm trên cùng một đường tròn.
2, Chứng minh DH.DA = DB.DC và tứ giác BHCG là hình bình hành.
3, Cho BC cố định, A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn. Tìm vị trí của A để diện tích tam giác AEH lớn nhất?

Big Data VN vừa chia sẻ xong nội dung Đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Quận Đống Đa năm 2020-2021 gồm cả lời giải chi tiết để các em so sánh. Tiếp tục quá trình ôn tập với Đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy Hà Nội năm 2020 2021 ở đây nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button