Giáo Dục

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Bạc Liêu


website. com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Bạc Liêu, với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 12 một cách hiệu quả. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn Toán – Khối 12

Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Số mặt phẳng đối xứng của hình chóp đều S.ABC là?

A. 4

B. 2

C. 6

D. 3

Câu 2. Cho a là số thực dương khác 1. Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số mũ y = ax?

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Câu 3. Khối cầu (S) có bánh kính bằng r và thể tích bằng V. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. V = 4/3 pi r3

B. V = 4/3 pi2r2

C. V = 4/3 pi2r3

D. V = 4/3pi r

Câu 4. Cho log3x = 6. Tính K = log3 sqrt[3]{x}

A. K = 4

B. K = 8

C. K = 2

D. K = 3

Câu 5. Cho khối chóp S.A BCD có đáy là hình chữ nhật AB = a, BC = 2a, SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 600. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Câu 6. Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vuông tại B, AC vuông góc với mặt phẳng (BCD), AC = 5a, BC = 3a và BD = 4a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Câu 7. Đồ thị hàm số thẳng AB? y = x3 + 3x2 – 9x -1 có hai cực trị A và B . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. N (0; 2).

B. P (-1;1).

C. Q (-1; – 8) .

D. M (0; -1) .

Câu 8. Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như hình bên. Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

A. y = 3 và yCT = 0

C. y = -2 và yCT = 2

B. y = 2 và yCT = -2

D. y = 0 và yCT = 3

Câu 9. Cho hình chóp S.A BC có AB = 6, BC = 8, AC = 10. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = 4. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. V = 40

B. V = 32

C. V = 192

D. V = 24

Câu 10. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x,y?

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018

Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Sóc Sơn, Kiên Giang

——————————

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Bạc Liêu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kỳ 1 lớp 12, thi thpt quốc gia môn Toán mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button