Giáo Dục

Đề thi học sinh giỏi trường toán 10 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021

Big Data VN mời các em cùng giải đề thi học sinh giỏi trường toán 10 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021 lần thứ 2 với nhiều câu hỏi hay và hóc búa.

Đề thi học sinh giỏi trường toán 10 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021 gồm 10 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 180 phút không kể thời gian thầy, cô phát đề.


Đề thi HSG Toán 10 lần 2 năm 2020, 2021 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Bài kiểm tra học sinh giỏi trường toán 10 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2020-2021

Một số câu hỏi hay trong Đề thi:

Câu 1. Cho phương trình $(x^2 + ax + 1)^2 + a(x^2 + ax + 1) + 1 = 0$(1) với a là tham số.
a, Giải phương trình a = -2
b, Khi phương trình (1) có nghiệm thực duy nhất. Chứng minh rằng a > 2.

Câu 5. Giải bất phương trình $sqrt{x- 2} – 2 geq sqrt{2x – 5} – sqrt{x + 1}$

Trên đây là đề thi học sinh giỏi trường toán 10 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2020-2021 có lời giải bài chi tiết, các em làm tiếp Đề thi học sinh giỏi trường toán 10 Phùng Khắc Khoan, Hà Nội năm 2020-2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button