Giáo Dục

Đề thi học sinh giỏi trường toán 11 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021

Cùng làm đề thi học sinh giỏi trường toán 11 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021 để xem lực học của mình hiện tại có thể giải quyết được các bài toán trong bài kiểm tra hay không?

Cấu trúc đề thi học sinh giỏi trường toán 11 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021 gồm 10 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 180 phút, không để mất thời gian chúng ta cùng bắt tay vào làm nha.


Đề thi HSG Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Bài kiểm tra học sinh giỏi trường toán 11 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021

Một số bài tập trong Đề thi:

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, có đỉnh A(-8;1), đỉnh C nằm trên đường thẳng $bigtriangleup$: x – 2y – 5 = 0. Trên tia đối của tia CD lấy điểm E sao cho CE = CD, biết N(6;-2) là hình chiếu vuông góc của D lên đường thẳng BE. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD?

Câu 8. Cho dãy số {1;2;3 …;2019} có bao nhiêu cách chọn ba số a,b,c khác nhau từ dãy số để ba số đó lập thành cấp số cộng?

Trên đây là đề thi học sinh giỏi trường toán 11 trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2020-2021 có đáp án kèm theo,. Các em tiếp tục làm Đề thi học sinh giỏi trường toán 11 Phùng Khắc Khoan, Hà Nội năm 2020-2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button