Giáo Dục

Đề thi tham khảo vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020 2021

Mời các em học sinh lớp cùng tham khảo Đề thi tham khảo vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020 2021 vừa được sở Tây Ninh công bố cho các thí sinh trong tỉnh hoàn thành xong trong thời gian vừa qua.

Cấu trúc của Đề thi tham khảo vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020 2021 gồm 10 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Nội dung có trong bài thi gồm: Vẽ đồ thị hàm số, tính giá trị, hàm số, bài toán diện tích, hình học…

Đề thi tham khảo vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020 2021 có câu hỏi hay như:

1, Tính giá trị của biểu thức $S=sqrt{36}-sqrt{9}-sqrt{16}$

2, Tìm x để biểu thức $T=sqrt{3x-2}$ xác định.

5, Giải hệ phươn trình begin{cases} 2x+y=1 3x-2y=12 end{cases}

10, Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, BN cắt CM tại P. Tính tỉ số giữa diện tích tam giác BMP và diện tích hình bình hành ABCD.

Trên đây là Đề thi tham khảo vào 10 môn Toán Sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2020 2021. Các em thử sức tiếp với Đề thi tham khảo vào 10 môn Toán lần 2 Quận Bình Thạnh, TPHCM năm học 2020-2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button