Giáo Dục

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀTHI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: TOÁN; Khối A, A1

Thời gian: 180 phút, không kểthời gian phát đề.
Ngày thi: 02/11/2013


Câu 1 (2.0 điểm) Cho hàm số:

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

Bạn đang xem: Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

b. Tìm m để đường thẳng d có phương trình y = 2x + m cắt đồ thị(C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho 4S∆IAB = 15 với I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị(C).

Câu 2 (1.0 điểm)

Giải phương trình: 3cosx – 2 = 3(cosx -1) cot2x

Câu 3 (1.0 điểm) Giải hệ phương trình:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

Câu 4 (1.0 điểm)

Cho n là số nguyên dương thỏa mãn: Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

Tìm hệ số của số hạng chứa x11 trong khai triển nhị thức NewTon của biểu thức:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

Câu 5 (1.0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O, cạnh AD = a√6 và cạnh AB = a√3, M là trung điểm cạnh AD, hai mặt phẳng (SAC) và (SBM) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp S.OMC và chứng minh đường thẳng BM vuông góc với mặt phẳng (SAC) biết góc giữa cạnh bên SA và đáy là 60o

Câu 6 (1.0 điểm)

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn: xy ≥ 1 và z ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

Câu 7 (1.0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 có phương trình lần lượt là: 2x – 11y + 7 = 0 và 2x + 3y + 4 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M(8; -14), cắt hai đường thẳng ∆1, ∆2 lần lượt tại A và B sao cho:

Câu 8 (1.0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C1) và (C2) có phương trình lần lượt là: (x – 1)2 + y2 = 1/2 và (x – 2)2 + (y – 2)2 = 4. Lập phương trình đường thẳng ∆ tiếp xúc với (C1), đồng thời cắt (C1) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho: AB = 2√2

Câu 9 (1.0 điểm)

Tìm m để phương trình sau có nghiệm:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Bắc Ninh

Big Data tài liệu để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button