Tài Liệu

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Địa số 28 có đáp án

Cùng thử sức đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa số 28 – mục đích để giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 28

Câu 41: Sản lượng thủy sản khai thác của nước ta tăng chủ yếu do

A. đánh bắt xa bờ.

B. đánh bắt gần bờ.

C. đẩy mạnh xuất khẩu.

D. cải tạo cảng cá.

Câu 42: Biện pháp mở rộng rừng đặc dụng ở nước ta là

A. trồng rừng lấy gỗ.

B. lập vườn quốc gia.

C. khai thác gỗ củi.

D. trồng rừng tre nứa.

Câu 43: Để nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp cần

A. mở rộng thị trường.

B. nhập khẩu máy máy móc.

C. đổi mới công nghệ.

D. đa dạng sản phẩm.

Câu 44: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu về

A. nguyên liệu tại chỗ.

B. lao động chất lượng.

C. cơ sở hạ tầng tốt.

D. khoa học kĩ thuật cao.

Câu 45: Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu để giải quyết việc làm ở đồng bằng sông Hồng là

A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. phát triển nghề truyền thống.

C. tăng cường xuất khẩu lao động.

D. phân bố dân cư, lao động

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Trang 4 -5, cho đảo Cù Lao Chàm thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Huế.

B. Quảng Nam.

C. Đà Nẵng.

D. Quảng Ngãi.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền.

C. Cam Đường.

D. Văn Bàn.

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau?

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn hơn.

B. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

D. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng tây bắc – đông nam?

A. Pu sam sao.

B. Đông Triều.

C. Bắc Sơn.

D. Ngân Sơn.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Cả?

A. Sông Hiếu.

B. Sông Đà.

C. Sông Cầu.

D. Sông Thương.

Chi tiết đề thi như sau:


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 28 trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 28 trang 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 28 trang 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 28 trang 5

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn địa số 28

Lời giải chi tiết từng câu trong file đính kèm

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 C 61 C 71 C
42 B 52 C 62 B 72 D
43 C 53 B 63 C 73 B
44 A 54 D 64 D 74 A
45 A 55 A 65 C 75 B
46 C 56 C 66 A 76 D
47 C 57 B 67 D 77 D
48 B 58 B 68 C 78 A
49 A 59 D 69 D 79 C
50 A 60 A 70 A 80 C

Chúc các em ôn luyện kỹ với tổng hợp bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Địa có đáp án để chuẩn bị cho kì thi sắp tới thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button