Tài Liệu

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Địa số 29 có đáp án

Cùng thử sức đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa số 29 – mục đích để giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 29

Câu 41: Khó khăn về tự nhiên ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy sản nước ta là

A. bão, áp thấp nhiệt đới.

B. cát bay, cát chảy.

C. nhiễm mặn, phèn.

D. triều cường dâng cao.

Câu 42: Biện pháp bảo vệ đất trồng ở đồi núi nước ta là

A. đẩy mạnh tăng vụ.

B. chống nhiễm mặn.

C. chống nhiễm phèn.

D. làm ruộng bậc thang.

Câu 43: Ngành vận tải nào sau đây ở nước ta có bước tiến rất nhanh nhờ chiến lược phát triển táo bạo?

A. Đường sắt.

B. Đường sông.

C. Đường hàng không.

D. Đường ống.

Câu 44: Công nghiệp dệt may ở nước ta phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu về

A. nguyên liệu tại chỗ.

B. lao động dồi dào.

C. cơ sở hạ tầng tốt.

D. nguồn vốn lớn.

Câu 45: Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh để phát triển ngành nào sau đây?

A. Nuôi đại gia súc.

B. Khai thác thủy sản.

C. Trồng lúa nước.

D. Nuôi trồng thủy sản.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Trang 4 -5, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành phố nào?

A. Quảng Ngãi.

B. Quảng Nam.

C. Đà Nẵng.

D. Khánh Hòa.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Mã?

A. Sông Cầu.

B. Sông Chu.

C. Sông Thương.

D. Sông Đà.

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hướng di chuyển của các cơn bão từ Biển Đông vào đất nước ta là

A. tây, tây bắc, tây nam.

B. đông, đông nam.

C. bắc, tây bắc, tây nam.

D. bắc, đông bắc, tây bắc.

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Phu Luông.

B. Tam Đảo.

C. Pu Trà.

D. Phanxipăng.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc Gia-rai phân bố chủ yếu ở nơi nào sau đâu?

A. Trường Sơn Nam.

B. Bộ Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Duyên hải Nam Trung.

Chi tiết đề thi như sau:


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 29 trang 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 29 trang 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 29 trang 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 29 trang 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2021 số 29 trang 6

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn địa số 29

Lời giải chi tiết từng câu trong file đính kèm

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 A 51 D 61 D 71 B
42 D 52 C 62 D 72 A
43 C 53 B 63 A 73 A
44 B 54 C 64 D 74 C
45 A 55 D 65 B 75 B
46 D 56 C 66 B 76 B
47 B 57 B 67 A 77 D
48 A 58 C 68 B 78 C
49 B 59 A 69 A 79 A
50 C 60 B 70 D 80 C

Chúc các em ôn luyện kỹ với tổng hợp bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Địa có đáp án để chuẩn bị cho kì thi sắp tới thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button