Tài Liệu

Đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn GDCD trường Gia Bình 1

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 dành cho học sinh lớp 12 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn GDCD.

Chi tiết đề thi thử môn GDCD như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Gia Bình 1

Câu 1: Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. chiều hướng tăng lên.

B. thời gian lao động cá biệt.

C. nguyên tắc ngang giá.

D. tỉ lệ giảm dần đều.

Câu 2: Yếu tố quan trọng nhất của tư liệu lao động là

A. công cụ lao động.

B. kết cấu hạ tầng.

C. phương tiện lao động.

D. hệ thống bình chứa.

Câu 3. Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. rút tiền khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.

B. dùng làm phương tiện lưu thông và mua bán hàng hóa.

C. dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán hàng hoá.

D. dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.

Câu 4: Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu tăng.

B. Cung và cầu giảm.

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 5. Cảnh sát giao thông xử lí đúng luật việc A đi xe máy ngược chiều và gây tai nạn là biểu hiện rõ nhất đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực bắt buộc chung.

C. Tính chặt chẽ về hình thức.

D. Tính chặt chẽ về nội dung.

Câu 6. “Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái hiến pháp”, khẳng định này đề cập đến.

A. tính quyền lực bắt buộc chung.

B. tính khuôn mẫu, ràng buộc.

C. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. tính quy phạm phổ biến.

Câu 7: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Thi hành pháp luật.

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chủ yếu là

A. đe dọa.

B. giáo dục.

C. trừng trị.

D. trấn áp.

Câu 9: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản là vi phạm

A. quy chế.

B. hành chính.

C. công vụ.

D. dân sự.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự

B. Kỉ luật

C. Hành chính

D. Hình sự

Chi tiết đề thi GDCD:


Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Gia Bình 1 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Gia Bình 1 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Gia Bình 1 trang 4
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD trường Gia Bình 1 trang 5

Đáp án đề thi thử môn GDCD 2021 trường THPT Gia Bình 1

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 D 31 A
2 A 12 D 22 C 32 C
3 D 13 C 23 B 33 A
4 C 14 B 24 A 34 D
5 B 15 D 25 D 35 D
6 C 16 C 26 C 36 C
7 B 17 C 27 A 37 C
8 B 18 A 28 C 38 D
9 D 19 D 29 C 39 C
10 C 20 C 30 C 40 C

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia 2021 có đáp án kèm theo sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD đang đợi các em thử sức nữa nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button