Giáo Dục

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán chuyên Hà Tĩnh

Cùng giải bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của trường THPT chuyên Hà Tĩnh mà Big Data VN chia sẻ trong bài viết này, hi vọng, sẽ giúp được các em ôn tập kiến thức còn thiếu và làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm hay.

Cấu trúc của Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán chuyên Hà Tĩnh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập, thời gian làm bài là 90 phút, các nội dung nằm trong bài thi gồm: Tìm tập nghiệm của bất phương trình, hàm số đồng biến – nghịch biến , tập xác định của hàm số …

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán chuyên Hà Tĩnh

Một số câu hỏi hay trong Đề thi:

1. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = frac{2x – 4}{1 -x}$ là?
2. Số cách lấy ra 5 phần tử tùy ý từ một tập hợp có 12 phần tử bằng?
3. Phương trình $log_2(3x-2) = 3$ có nghiệm là?
4. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(0;5;-1) trên mặt phẳng $(P): 2x – y = 0$ có tọa độ là?

Trên đây là Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán chuyên Hà Tĩnh, đáp án sẽ được Big Data VN cập nhật trong thời gian sớm nhất. Các em cùng ôn tập tiếp với Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán chuyên Quốc học Huế lần 2 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button