Tài Liệu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế

Xem ngay mẫu đề thi thử năm học 2020 – 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh chuyên Quốc học Huế lần 1


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 6
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 7
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 8
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 9
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 10
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 11
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 12
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 13
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 14
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 15
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 16
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 17
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 18
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế trang 19

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh lần 1 chuyên Quốc học Huế

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2021 lần 1 của chuyên Quốc học Huế:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 2 A 3 B 4 C 5 D
6 D 7 C 8 D 9 A 10 B
11 A 12 C 13 B 14 C 15 D
16 B 17 A 18 D 19 A 20 B
21 B 22 A 23 B 24 C 25 D
26 C 27 D 28 C 29 C 30 A
31 D 32 D 33 D 34 B 35 C
36 C 37 B 38 A 39 A 40 B

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button