Tài Liệu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2020 Chuyên Phan Ngọc Hiển lần 2

Cùng tham khảo tài liệu đề thi thửtốt nghiệp THPT môn GDCD theo chuẩn cấu trúc của Bộ đề ra do hệ thống liên trường THPT tỉnh Nghệ An xây dựngvới 40 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút. Cùng thử sức rồi xem lại kết quả cuối bài em nhé!

Mã đề: 302

Đề thi

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU

THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN

PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA LẦN 2, 2020 CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – ĐỀ SỐ 001

THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT

Câu 81: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân… là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do.

B. Khiếu nại.

C. Tố cáo.

D. Kiến nghị.

Câu 82: Một trong những hạn chế cơ bản của cạnh tranh là

A. doanh nghiệp nhỏ không có khả năng.

B. gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách.

C. công nghệ sản xuất nhanh chóng lạc hậu.

D. người tiêu dùng không rõ thông tin.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải chịu trách nhiệm

A. hành chính.

B. kỷ luật.

C. hình sự.

D. dân sự.

Câu 84: Các dân tộc được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục của đất nước, được Nhà nước tạo mọi điều kiện để được bình đẳng về

A. phát triển văn hóa.

B. đời sống xã hội.

C. cơ hội học tập.

D. phát triển chính trị.

Câu 85: Ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi HIV, AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh là nội dung nào sau đây của pháp luật về phát triển xã hội?

A. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

B. Giảm tỉ lệ mắc bệnh xã hội.

C. Phòng chống tệ nạn xã hội.

D. Nâng cao đời sống tinh thần.

Câu 86: Mọi công dân không phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, địa vị xã hội trong học tập. Nội dung này thể hiện

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

B. quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. quyền học thường xuyên, suốt đời.

D. quyền học không hạn chế.

Câu 87: Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người, trong mọi mối quan hệ của đời sống xã hội. Nhận định này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính ổn định, lâu dài.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

D. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 88: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt

A. thói quen của mình.

B. mọi nhu cầu cá nhân.

C. hành vi trái pháp luật.

D. các quan hệ dân sự.

Câu 89: Nắm vững nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là điều kiện để công dân

A. tự do tìm kiếm việc làm cho mình.

B. có quyền làm việc cho bất kì ai.

C. bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

D. tự do lựa chọn, tìm kiếm việc làm.

Câu 90: Hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. nhân phẩm.

B. danh dự.

C. thân thể.

D. sức khỏe.

Câu 91: Một trong những nghĩa vụ cơ bản của người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh là?

A. Đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

B. Thực hiện chính sách với người có công.

C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

D. Mở rộng hình thức trợ giúp người nghèo.

Câu 92: Cảnh sát giao thông xử lí hành chính đối với những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Việc làm này thể hiện

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. tính quy phạm phổ biến.

C. tính quy định, phổ biến chung.

D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 93: Do mâu thuẫn cá nhân nên khi triển khai kế hoạch xây dựng đường liên thôn xã ông K là Phó chủ tịch xã không gửi giấy mời cho anh Q là trưởng ấp tham dự cuộc họp. Biết chuyện, nên khi đã trình bày hết ý kiến của mình về kế hoạch xây dựng đường giao thông, anh M đã thẳng thắn phê bình ông K trong cuộc họp. Trong trường hợp này, anh M đã thực hiện đúng quyền

A. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.

B. tham gia giám sát của công dân.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. bảo vệ danh dự của người khác.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Quyền chọn ngành nghề.

B. Quyền tự do học tập.

C. Quyền sở hữu công nghiệp.

D. Quyền tự do thông tin.

Câu 95: Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A. Số lượng khác nhau.

B. giá trị khác nhau.

C. giá trị sử dụng khác nhau.

D. giá cả khác nhau.

Câu 96: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân?

A. Người vợ quyết định việc chăm sóc con.

B. Vợ chồng cùng nhau bàn bạc, quyết định.

C. Người chồng quyết định mọi việc.

D. Người chồng quyết định chỗ ở.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở bằng việc

A. thảo luận xây dựng các dự thảo luật.

B. đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp.

C. xây dựng quy ước, hương ước làng, xã.

D. biểu quyết vấn đề trọng đại của đất nước.

Câu 98: Khi phát hiện người nào đó đang thực hiện hành vi cướp tài sản của người khác thì ai có quyền bắt người?

A. Không ai có quyền được bắt.

B. Viện Kiểm sát, Tòa án tối cao.

C. Bất kì ai cũng có quyền bắt.

D. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 99: Do kinh doanh có thu nhập cao nên anh H yêu cầu vợ phải nghỉ dạy học để chăm sóc chồng, con. Hành vi của anh H đã vi phạm bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Phụ thuộc.

B. Nhân thân.

C. Đạo đức.

D. Gia đình.

Câu 100: Để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, cần xử lý nghiêm minh những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân. Nhận định này đề cập đến

A. nghĩa vụ của Nhà nước.

B. trách nhiệm của công dân.

C. trách nhiệm của Nhà nước.

D. nghĩa vụ của công dân.

Bạn đang xem tài liệu đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD

Câu 101: Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia những trò chơi cá độ, ăn tiền. Bạn N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Áp dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 102: Bạn A thắc mắc, tại sao mọi quy định trong Luật kinh doanh đều phù hợp với nội dung “Mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” trong Hiến pháp. Em sử dụng đặc trưng nào sau đây để giải thích cho bạn?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính thực tiễn trong kinh doanh.

D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 103: Gia đình ông A có ba thành viên đủ điều kiện để lập danh sách cử tri. Đến ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ba thành viên trong gia đình ông A đều đi bỏ phiếu bầu cử. Việc làm này của gia đình ông A là thể hiện công dân bình đẳng về

A. nghĩa vụ và trách nhiệm.

B. quyền và nghĩa vụ.

C. quyền và lợi ích.

D. trách nhiệm pháp lí.

Câu 104: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh P phải đi làm tại một công ty ở thành phố H. Khi làm việc tại đây anh P luôn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là chế độ khám sức khỏe hàng tháng do công ty phối hợp với trung tâm y tế tỉnh tổ chức. Anh P được hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?

A. Được ưu tiên đãi ngộ với người ở xa.

B. Được lựa chọn các loại hình dịch vụ.

C. Được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.

D. Được tham gia các hoạt động cộng đồng.

Câu 105: Khi đến điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện X, anh K và anh Q đã bàn bạc và thống nhất lựa chọn danh sách đại biểu giống nhau. Sau đó, mỗi người tự bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu. Anh K và anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông

C. Bình đẳng.

D. Trực tiếp.

Câu 106: Trên đường chở vợ và con về quê, xe mô tô do anh K điều khiển đã va chạm và làm rách phông rạp đám cưới do ông M dựng lấn xuống lòng đường. Anh P là em rể và anh X là con ông M đã ra đập phá xe mô tô và đánh anh K gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật dân sự và hình sự ?

A. Anh P và anh X.

B. Vợ chồng anh K và ông M.

C. Anh K, anh X và anh P.

D. Ông M, anh P và anh X.

Câu 107: Mạng di động V khuyến mãi giảm 20% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng M và X cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự. Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?

A. Quy luật cạnh tranh.

B. Quy luật lưu thông tiền tệ.

C. Quy luật cung cầu.

D. Quy luật giá trị.

Câu 108: Nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân xã A công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về hành vi tham nhũng của ông B là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với tất cả mọi người tại cuộc họp. Tuy nhiên ông T là Chủ tịch xã đã yêu cầu không công bố vì làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo xã A. Việc làm của ông T là vi phạm nguyên tắc dân chủ nào?

A. Dân theo dõi, thực hiện.

B. Dân giám sát, kiểm tra.

C. Dân bàn bạc, thống nhất.

D. Dân bàn bạc, thảo luận.

Câu 109: Bạn K là một học sinh giỏi và rất có năng khiếu về văn học nên trong cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia về văn học K đã giành được giải nhất. Vì vậy K được trường đại học X tuyển thẳng vào học mà không cần thi tuyển. Bạn K đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền đặc cách.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền học tập.

Câu 110: Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, đến ngã tư do phóng nhanh, vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh P đi phía trước đang rẽ trái mà không bật tín hiệu xin đường nên hai bên to tiếng với nhau. Anh H người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, thấy vậy anh K và bạn gái vội vã bỏ đi. Theo em cảnh sát giao thông sẽ xử phạt hành vi vi phạm giao thông của những ai?

A. Anh P, H, K và bạn gái.

B. Anh K và anh P.

C. Anh K, bạn gái và anh H.

D. Anh K và bạn gái.

Câu 111: Anh T và anh M làm việc cùng một cơ quan, có cùng mức thu nhập như nhau. Anh T sống độc thân, anh M có mẹ già và con nhỏ. Anh T phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi anh M. Điều này cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ pháp lí còn phụ thuộc vào

A. điều kiện hoàn cảnh cụ thể của T và M.

B. điều kiện làm việc cụ thể của T và M.

C. độ tuổi và năng lực của T và M.

D. địa vị xã hội của T và M.

Câu 112: Công an bắt quả tang các anh A, M , T, và Q đang đánh bài ăn tiền. Tại hiện trường công an thu giữ hai mươi triệu đồng, và tạm giữ trên người mỗi đối tượng ba triệu đồng. Trong đó anh A, M, T là công nhân, còn Q là cán bộ. Trong trường hợp này bốn người sẽ bị xử lí như thế nào?

A. Q chịu mức phạt cao hơn A, M, T. B.

Q chịu mức phạt thấp hơn A, M, T.

C. Q không bị xử phạt vì Q là cán bộ.

D. Q chịu mức phạt giống như A, M, T.

Câu 113: Chị A được giám đốc công ty khai thác than Z nhận vào làm nhân viên hành chính. Sau đó, giám đốc điều động chị vào làm trong hầm lò và kí thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận trả lương ở mức cao nên chị đã đồng ý. Nhưng sáu tháng sau chị không nhận được tiền lương tăng thêm. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Chế độ ưu tiên lao động nữ.

B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.

C. Giao kết hợp đồng lao động.

D. Thực hiện quyền lao động.

Câu 114: Biết anh H là em ruột anh P nên chị M đã đề nghị anh H bí mật sao chép toàn bộ nội dung thiết kế của anh P đang chờ cấp bằng sáng chế. Sau khi sao chép lại toàn bộ nội dung thiết kế, anh H cùng với chị M liền đem bán cho chị K với giá rất cao. Sau đó, chị K thay đổi tên đề tài, lấy tên mình là tác giả rồi gửi tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng tỉnh X. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Chị M, chị K và anh H.

B. Chị M và chị M.

C. Chị M, chị H và anh P.

D. Chị M và anh H.

Câu 115: Biết chuyện anh Q Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà H mặc dù bà H có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng đường liên thôn nên anh X đã thông báo với cô S là thư kí cuộc họp. Mặc dù vậy, cô S vẫn ghi vào biên bản nội dung bà H có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh Q. Phát hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Anh Q, anh P và anh M.

B. Anh P, anh M, anh X.

C. Anh Q, cô S và anh P.

D. Anh Q, cô S, anh X.

Câu 116: Chị E Phát hiện anh S chồng của mình thường xuyên qua lại với chị C vợ của anh H là bạn của mình. Chị E đã bí mật theo dõi. Chị E nghe anh H nói vợ anh xin về quê đúng ngày anh S đi công tác. Thấy trùng hợp, chị E đã theo dõi và thuê anh R và M đến khách sạn thì thấy anh S ở cùng phòng chị C, chị E đã yêu cầu anh R và M lột hết quần áo của chị C, anh S và đánh, chửi liên tục. Ngay lúc đó anh H đã dùng điện thoại quay lại rồi tung lên mạng xã hội để hạ uy tín của anh S. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình?

A. Anh T, chị C, chị E.

B. Anh S, anh T, chị E.

C. Anh S, chị C, chị E và anh H.

D. Anh S và chị E.

Câu 117: Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh S và anh T. B. Anh

C, anh K, anh T và anh S.

C. Anh T, anh S và anh K.

D. Anh C, anh T và anh S.

Câu 118: Do có mâu thuẩn từ trước với chị B nên chị A đã xúi giục chồng mình là anh H đang làm giám đốc công ty X, nơi chị B đang công tác điều chuyển công tác chị A Đúng lúc anh H vừa nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị B đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị A Quá búc xúc, anh N chồng chị B đã chặn xe ô tô công vụ do anh H sử dụng đi đám cưới để đe dọa anh này. Do hoảng sợ, anh H điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh L cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì anh H từ chối đưa tiền nên anh L đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà anh H không vi phạm. Những ai dưới đây không phải là người vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Anh H, anh K, chị A và anh N.

B. Chị A, chị B, anh K và anh N.

C. Chị A, chị B, anh N.

D. Anh H, anh N và anh L.

Câu 119: Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng dưa hấu của tỉnh nhà tăng quá nhanh dẫn đến nguồn cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh M vẫn mở rộng diện tích thêm 5 công đất để trồng dưa hấu, anh K giữ nguyên diện tích trồng dưa hấu của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng dưa hấu. Còn anh H và S thu hẹp diện tích trồng dưa của mình chuyển sang trồng rau. Trong trường hợp này ai là người vận dụng đúng chức năng của thị trường?

A. Anh H và S.

B. Anh M, K, H, và S.

C. Anh K, H và S.

D. Anh M và K.

Câu 120: Phát hiện ông S làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của ông H, sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông S phải nộp cho hai anh mười triệu đồng. Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông S buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai anh tại quán cà phê X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị công an bắt vì trước đó vợ anh M là chị T đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí ?

A. Anh K và anh M và chị T.

B. Ông H và ông S và anh K.

C. Ông H, ông S, anh K, anh M và chị T.

D. Ông H, ông S, anh K và anh M.

-HẾT-

Xem thêm: Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 lần 1 của Bộ GD&ĐT

Đáp án

Câu Câu Câu Câu
81 A 91 D 101 C 111 B
82 D 92 D 102 D 112 A
83 A 93 A 103 B 113 C
84 D 94 D 104 A 114 A
85 B 95 B 105 D 115 A
86 D 96 C 106 B 116 B
87 A 97 D 107 C 117 B
88 A 98 C 108 A 118 D
89 C 99 C 109 B 119 A
90 D 100 C 110 A 120 B

Trên đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn GDCD năm 2020 của trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) lần thi thứ 2 mà các em có thể tham khảo và thử sức làm tại nhà. Mong rằng những nội dung này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button