Tài Liệu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên

Xem ngay mẫu đề thi thử năm học 2020 – 2021 môn Hóa lần 1 trường Bình Xuyên dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 Bình Xuyên lần 1


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 6
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 7
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 8
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 9
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 10
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 11
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 lần 1 trường Bình Xuyên trang 12

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT Hóa năm 2021 lần 1 trường Bình Xuyên

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2021 lần 1 của Bình Xuyên:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 D 42 A 43 A 44 D 45 C
46 A 47 A 48 C 49 C 50 B
51 B 52 A 53 A 54 A 55 B
56 A 57 A 58 C 59 D 60 B
61 C 62 C 63 C 64 C 65 B
66 D 67 D 68 B 69 A 70 D
71 B 72 B 73 C 74 B 75 B
76 A 77 A 78 A 79 B 80 C

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa 2021 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button