Tài Liệu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình

Xem ngay mẫu đề thi thử năm học 2020 – 2021 môn Sinh lần 1 của chuyên Thái Bình dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề kiểm tra chất lượng THPT môn Sinh 2021 chuyên Thái Bình lần 1


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 4
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 5
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 6
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 7
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 8
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 9
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 10
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 11
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 12
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 13
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 14
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 15
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 16
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 1 chuyên Thái Bình trang 17

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT Sinh năm 2021 lần 1 chuyên Thái Bình

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2021 lần 1 của chuyên Thái Bình:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 A 3 A 4 D 5 D
6 B 7 A 8 B 9 C 10 B
11 B 12 D 13 A 14 C 15 C
16 D 17 B 18 C 19 D 20 A
21 B 22 D 23 C 24 A 25 C
26 B 27 B 28 A 29 C 30 C
31 D 32 D 33 A 34 B 35 B
36 A 37 B 38 A 39 D 40 B

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button