Giáo Dục

Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014
NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: TOÁN HỌC – Lớp 12
Ngày thi: 13/5/2014
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Bạn đang xem: Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Tìm m để đường thẳng (d): y = -2x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

Câu 2 (3,0 điểm)

1) Giải phương trình: Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014

2) Tính tích phân: Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014

3) Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014 có nghiệm.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a; AC = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của AC và BD, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình chuẩn

Câu 4.a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 0; 2), b(-2; 1; 1), C(- 1; -1; 1)

1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) và đi qua các điểm A, B, C.

Câu 5.a (1,0 điểm). Tìm số phức z sao cho: Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014

2. Theo chương trình Nâng cao

Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình Đề thi thử tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2014 và mặt phẳng (P) có phương trình x – 3y + z – 4 = 0.

1) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và mặt phẳng (P).

2) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và vuông góc với mặt phẳng (P).

Câu 5.b (1,0 điểm). Giải phương trình z2 – (3 + 4i)z – 1 + 5i = 0 trên tập số phức.

Big Data tài liệu để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button