Giáo Dục

Đề thi thử tốt nghiệp Toán THPT 2021 trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

Các câu hỏi nằm trong bộ đề thi thử tốt nghiệp Toán THPT 2021 trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi sẽ là những tài liệu quan trọng dành cho các em học sinh khối lớp 12 hiện nay.

Cấu trúc của đề thi thử tốt nghiệp Toán THPT 2021 trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng A, B, ,C và D, thời gian làm bài là 90 phút.


Đề thi thử Toán TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

Đề thi thử tốt nghiệp Toán THPT 2021 trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

Một số câu hỏi hay nằm trong đề thi:

Câu 10. Một khối chóp có thể tích bằng 12 và diện tích đáy bằng 4. Tính chiều cao của khối chóp này?
Câu 30. Một hình trụ có bán kính đáy bằng a và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện tích xung quanh của hình trụ?
Câu 3. Trong không gian Oxyz, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc toạ độ và trọng tâm tam giác ABC với A(0;2;1), B(4;-2;1), C(2;3;4)?

Trên đây là nội dungđdề thi thử tốt nghiệp Toán THPT 2021 trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi, Các em tiếp tục làm đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 Toán sở GD&ĐT Hòa Bình ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button