Giáo Dục

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4 (có file nghe)


Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and choose the correct answers

1. A. I like fish

B. This is Dan

2. A. This is my bag

C. I have a cat

3. A. Hi. I’m Susan

B. Hello. I’m Jason

4. A. I have a hat

B. It’s a door

5. A. I like milk

B. I like chips

II/ Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

1. d _ s k

2. f _ s h

3. _ e l l

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

4. h _ r s e

5. t i g _ r

6. l e m _ n

III/ Choose the correct answers

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. I can see a car

B. I can see a truck

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. They are in the garden

B. They are in the house

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. He is running

B. He is eating

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. I want to eat oranges

B. I want to eat bananas

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. milk/ Let’s/ have/

_________________________________________

2. book/ reading/ He’s/ a/

_________________________________________

3. see/ I/ can/ the cake/

_________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

I/ Listen and choose the correct answers

1. A

2. A

3. A

4. B

5. A

II/ Look at the pictures and complete the words

1. desk

2. fish

3. bell

4. horse

5. tiger

6. lemon

III/ Choose the correct answers

1. B

2. A

3. A

4. B

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Let’s have milk

2. He’s reading a book

3. I can see the cake

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button