Giáo Dục

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Toán (Hệ Phổ Thông) – Có đáp án

Mời các bạn theo dõi đề thi tốt nghiệp THPT 2013 môn Toán dưới đây:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Cho hàm số y = x3 – 3x – 1

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng 9

Câu 2 (3,0 điểm)

1) Giải phương trình: 31-x – 3x + 2 = 0

2) Tính tích phân:

3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1; 2]

Câu 3 (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 300. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình Chuẩn

Câu 4.a (2,0 điểm).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M( -1; 2; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình: x + 2y + 2z – 3 =0

1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với (P).

2) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với (P).

Câu 5.a (1,0 điểm)

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z – 2 – 4i = 0. Tìm số phức liên hợp của z.

2. Theo chương trình Nâng cao

Câu 4.b (2,0 điểm).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A( -1; 1; 0) và đường thẳng d có phương trình:

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và vuông góc với d

2) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho độ dài đoạn AM bằng √6

Câu 5.b (1,0 điểm).

Giải phương trình z2 – (2 + 3i)z + 5 + 3i = 0 trên tập số phức

Big Data tài liệu để xem thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button