Giáo Dục

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên Quốc học Huế 2021

Big Data VN mời các em học sinh cùng giải ddề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên Quốc học Huế 2021 với những câu bài tập tự luận giành cho các bạn lực học khá, giỏi trở lên.

Cấu trúc ddề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên Quốc học Huế 2021 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 150 phút. Các dạng toán xuất hiện sau gồm: Tính giá trị biểu thức, giải phương trình – hệ phương trình.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên Quốc học Huế 2021


Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2021-2022 trường chuyên Quốc học Huế

Câu 4. Cho đường tròn (O) và dây BC cố định (BC không phải là đường kính). Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Gọi E là điểm đối xứng của B qua đường thẳng AC và F là điểm đối xứng củua C qua đường thẳng AB. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EC và FB, H là giao điểm của hai đường thẳng BE và CF.
a, Chứng minh FAHB và ACKF là các tứ giác nội tiếp.
b, Chứng minh KA là phân giác của góc BKC và ba điểm K, O, A thẳng hàng.
c, Xác định vị trí của điểm A sao cho tứ giác BKCO có diện tích lớn nhất.

Trên đây là nội dung đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên Quốc học Huế 2021, các em tiếp tục giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD&DT Tiền Giang năm 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button