Giáo Dục

Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh


website xin giới thiệu bài Lý thuyết Địa lý lớp 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp. Bài viết gồm các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A. Lý thuyết Địa lý 11 bài 5

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên

 • Thuận lợi:
  • Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
  • Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.
 • Khó khăn:
  • Khai thác nhiều.

2. Dân cư và xã hội

 • Dân cư còn nghèo đói.
 • Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.
 • Đô thị hóa tự phát => đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

II. Một số vấn đề kinh tế

 • Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.
 • Nợ nước ngoài lớn.
 • Nguyên nhân:
  • Tình hình chính trị thiếu ổn định.
  • Các thế lực bảo thủ cản trở.
  • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.
 • Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang cải cách.

B. Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5

Câu 1. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Mĩ La tinh là

 1. Quặng kim loại màu, sắt, kim loại hiếm, phốt phat.
 2. Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.
 3. Quặng kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ.
 4. Quặng kim loại đen, kim loại màu, kim loại hiếm.

Câu 2.  Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển

 1. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 2. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi đại gia súc.
 3. Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 4. Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc.

Câu 3. Các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ La tinh không dẫn đến hệ quả

 1. Các chủ trang trại giữ phần lớn diện tích đất canh tác.
 2. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
 3. Hiện tượng đô thị hóa tự phát diễn ra mạnh mẽ.
 4. Diện tích đất đai được chia đều cho tất cả người dân.

Câu 4. Trong tổng số dân cư đô thị của Mĩ La tinh có tới bao nhiêu phần sống trong điều kiện khó khăn?

 1. 1/4.
 2. 1/3.
 3. 1/2.
 4. 3/4.

Câu 5. Mĩ La tinh bao gồm các bộ phận lãnh thổ là

 1. Trung Mỹ và Nam Mỹ.
 2. Trung Mỹ và quần đảo Caribê.
 3. quần đảo Caribê và Nam Mỹ.
 4. Trung Mỹ, Nam Mỹ và quần đảo Caribê.

Câu 6. Mỹ La tinh không có kiểu cảnh quan nào sau đây?

 1. Xích đạo.
 2. Nhiệt đới.
 3. Ôn đới.
 4. Hàn đới.

Câu 7. Ở Mĩ La tinh, rừng rậm nhiệt đới tập trung chủ yếu ở đồng bằng

 1. Amadôn.
 2. La Plata.
 3. Lanốt.
 4. Pampa.

Câu 8. Đặc điểm nổi bật của dân cư Mĩ La tinh hiện nay là gì?

 1. Tốc độ gia tăng dân số thấp.
 2. Phân bố dân cư đồng đều.
 3. Tỉ lệ dân thành thị cao.
 4. Thành phần chủng học thuần nhất.

Câu 9. Đặc điểm nào sau đây thể hiện tình hình kinh tế các nước Mĩ La tinh ngày càng được cải thiện?

 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.
 2. Khống chế được nạn lạm phát.
 3. Tỉ lệ tăng giá tiêu dùng giảm.
 4. Xuất khẩu tăng nhanh.

Câu 10. Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho

 1. Đại bộ phận dân cư của đất nước.
 2. Người dân da đen đến nhập cư.
 3. Các nhà tư bản, chủ trang trại.
 4. Người dân bản địa của đất nước.

Câu 11. Nguồn FDI vào Mĩ La tinh chiếm trên 50% là từ các nước nào?

 1. Hoa Kì và Canada.
 2. Hoa Kì và Tây Ban Nha.
 3. Hoa Kì và Tây Âu.
 4. Tây Âu và Nhật Bản.

Câu 12. Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào

 1. Hoa Kì.
 2. Tây Ban Nha.
 3. Anh.
 4. Pháp.

Câu 13. Quá trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của

 1. Những người nông dân mất ruộng không có việc làm.
 2. Các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có.
 3. Một bộ phận người dân không cùng chung mục đích.
 4. Các thế lực có nguy cơ chống phá từ bên ngoài.

Câu 14. Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do

 1. Không còn phụ thuộc vào nước ngoài.
 2. Cải cách ruộng đất diễn ra triệt để.
 3. Các công ti tư bản nước ngoài nhún nhường.
 4. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước.

Câu 15. Mặc dù các nước Mĩ La tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do

 1. Điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
 2. Duy trì xã hội phong kiến trong một thời gian dài.
 3. Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.
 4. Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ.

Câu 16. Gần đây tình hình kinh tế nhiều nước ở Mĩ La tinh từng bước được cải thiện không phải do

 1. Thực hiện công nghiệp hóa, tăng cường buôn bán với nước ngoài.
 2. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước, cải cách kinh tế.
 3. Phát triển giáo dục, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.
 4. Đầu tư cho phát triển sản xuất ngành nông nghiệp.

Câu 17. Kinh tế Mĩ La tinh không ổn định là do yếu tố cơ bản nào dưới đây?

 1. Hậu quả sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản trước kia.
 2. Phụ thuộc vào vốn vay và đầu tư của nước ngoài.
 3. Cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu, ít đổi mới.
 4. Sự biến động của thị trường thế giới.

Câu 18. Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là có

 1. Thị trường tiêu thụ.
 2. Nhiều loại đất khác nhau.
 3. Nhiều cao nguyên.
 4. Khí hậu nhiệt đới.

Câu 19. Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do

 1. Cải cách ruộng đất diễn ra không triệt để.
 2. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất.
 3. Người dân có nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
 4. Người dân tự nguyện bán đất cho các chủ trang trại.

Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh?

 1. Chính trị không ổn định.
 2. Cạn kiệt dần tài nguyên.
 3. Thiếu lực lượng lao động.
 4. Thiên tai xảy ra nhiều.

Câu 21. Mĩ La tinh nằm giữa hai đại dương lớn nào?

 1. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
 2. Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.
 3. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
 4. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 22. Tỉ lệ dân thành thị của Mĩ La tinh cao chủ yếu do

 1. Cơ sở hạ tầng ở đô thị đang được đầu tư phát triển mạnh.
 2. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh thu hút nhiều lao động.
 3. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm.
 4. Các nước thực hiện thành công chính sách công nghiệp hóa.

Câu 23. Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì

 1. Có diện tích rộng lớn
 2. Có đường Xích đạo chạy qua gần giữa khu vực
 3. Bao quanh là các biển và đại dương
 4. Có đường chí tuyến Nam chạy qua

Câu 24. Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

 1. Vùng núi An-đét
 2. Đồng bằng A-ma-dôn
 3. Đồng bằng La Pla-ta
 4. Đồng bằng Pam-pa

Câu 25. Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

 1. Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
 2. Khoáng sản phi kim loại
 3. Vật liệu xây dựng
 4. Đất chịu lửa, đá vôi

Câu 26. Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do

 1. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh
 2. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm
 3. Ngành công nghiệp chế biến phát triển
 4. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào

Câu 27. Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do

 1. Tình hình chính trị không ổn định
 2. Hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động
 3. Phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài
 4. Phần lớn người dân không có đất canh tác

Câu 28. Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nào dưới đây?

 1. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc.
 2. Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 3. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 4. Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc.

Câu 29. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phá triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh?

 1. Chính trị không ổn định
 2. Cạn kiệt dần tài nguyên
 3. Thiếu lực lượng lao động
 4. Thiên tai xảy ra nhiều

Câu 30. Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là do

 1. Chiến tranh ở các vùng nông thôn
 2. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh
 3. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm
 4. Điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La tinh rất thuận lợi

————————————-

Với nội dung bài Lý thuyết Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm được những ý chính cần có trong bài viết rồi đúng không ạ. Bài viết gồm một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội của Mĩ La Tinh như dân cư còn đói kém và có sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, một số vấn đề về kinh tế như tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định, nợ nước ngoài lớn… Bên cạnh đó website.com còn gửi tới bạn đọc bài viết 30 câu hỏi trắc nghiệm về một số vấn đề của Mĩ La Tinh. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập hơn nhé.

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải tập bản đồ Địa lí 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Giải Vở BT Địa Lí 11, Trắc nghiệm Địa lý 11, Tài liệu học tập lớp 11

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button