Tài Liệu

Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Bài phát biểu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, share-data.top.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc mẫu bài diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

  DIỄN VĂN

  Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

  Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

  Hôm nay, trong không khí phấn khởi đón chào xuân mới, kỷ niệm Đảng ta tròn 90 mùa xuân quang vinh; vui mừng trước những kết quả toàn diện, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh ………. đã đạt được trong năm 2019. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ Lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

  Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

  Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Người dân liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh.

  Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập, đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

  90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa nước ta từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới, tư duy mới, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế của thời đại.

  Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; cùng với đồng chí, đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

  Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

  Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

  Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển.

  Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

  Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 35 năm đổi mới. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

  Đặc biệt trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến rất phức tạp, đã gây nhiều tác động bất lợi. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 7,02%, cao hơn mức kế hoạch với chất lượng tăng trưởng được cải thiện, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỉ đô la, bình quân đạt gần 2.800 đô la/người.

  Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức 2,79%, thấp hơn so với kế hoạch Quốc hội đề ra. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,4% GDP, thấp hơn mức kế hoạch. Tỉ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức 56% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (65%). Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỉ đô la. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỉ đô la (đạt khoảng 517 tỉ đô la), trong đó xuất siêu gần 10 tỉ đô la.

  Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tập trung thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 4%; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; hơn 54% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch gần 2 năm.

  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

  Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

  Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

  Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ tỉnh ………, với truyền thống đấu tranh cách mạng luôn gắn liền và là một bộ phận quan trọng trong lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Từ giữa những năm 1920, chủ nghĩa Mác-Lênin bắt đầu được truyền bá đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng trong tỉnh phát triển.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân ……. đã đứng lên khởi nghĩa, giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 25-8-1945, Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh …… tổ chức lễ ra mắt nhân dân. Trước hơn hai vạn đồng bào, đồng chí Văn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh ……. trịnh trọng tuyên bố: “…… hoàn toàn giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân trong toàn tỉnh”. Từ đây, gông xiềng nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật bị nhân dân ta đập tan, chế độ phong kiến có từ hàng ngàn năm bị chấm dứt. Đảng bộ và nhân dân …… cùng với nhân dân cả nước bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do.

  Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân……… bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ nhưng đầy anh dũng, kiên cường. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ anh dũng ấy, …… có những thời điểm đã trở thành chiến trường nóng bỏng, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Mặc dù vậy, quân và dân …… vẫn ra sức thi đua sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Ngày 30-6-1954, toán lính Pháp cuối cùng rút chạy khỏi …………. ……….. là một trong những tỉnh được giải phóng sớm nhất ở đồng bằng Bắc Bộ.

  Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân và dân ……….. đã phát huy tinh thần yêu nước với chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui chung của cả nước, nhân dân …. vô cùng phấn khởi, tự hào vì đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cả dân tộc – kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Kháng chiến thành công, nhân dân ……… cùng với nhân dân…….. tích cực khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Đặc biệt, từ sau khi được tái lập (năm 1992 đến nay), Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể; vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nội lực của địa phương, giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

  Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

  Năm 2019, là năm tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật.

  Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chuyên đề, đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm …… năm Bác Hồ về thăm …… và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn tượng, có ý nghĩa sâu sắc. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” đảm bảo phù hợp và có tính thời sự, tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên khoa học, bài bản, với nhiều kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

  Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội cũng đạt những kết quả toàn diện, tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,09% (là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, gấp gần 1,5 lần mức bình quân chung cả nước, thuộc top trên của các tỉnh đồng bằng sông Hồng). Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, xuất khẩu tăng cao. Sản xuất nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019 toàn tỉnh có thêm 10 xã nông thôn mới, có 3 xã và 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, tăng số khách lưu trú và tăng doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt kết quả cao 16.519 tỷ đồng, xếp thứ 20 toàn quốc, tăng 26% so với năm 2018, với cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khoản thu từ thuế, phí và lệ phí.

  Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. ………… giữ vững là tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,57%.

  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đặc biệt là chủ trương tăng cường Công an chính quy phụ trách xã, thị trấn về an ninh, trật tự, là một trong những tỉnh đi đầu về thực hiện chủ trương này, được Bộ Công an đánh giá rất cao. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. ………. là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc đón nhận, tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ về địa phương. Công tác tôn giáo, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực.

  Những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh giành được trong năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, cố gắng, nỗ lực của toàn đảng bộ và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Khẳng định quyết tâm chính trị cao, bước chuyển mình đúng hướng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh không chỉ của năm 2019, của nhiệm kỳ 2015-2020 mà còn là sự kế thừa của các nhiệm kỳ trước đây, nhất là từ khi tái lập tỉnh.

  Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của lực lượng vũ trang, của cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019, cũng như trong suốt những năm vừa qua.

  Kính thưa các đồng chí đại biểu.

  Kính thưa toàn thể nhân dân trong tỉnh.

  Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện rất quan trọng của đất nước và của tỉnh như: Tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước…,

  Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh ……… đặt mục tiêu nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

  Trong phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 8,0%. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ với phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án lớn tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới.

  Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

  Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân.

  Năm Kỷ Hợi đi qua để lại cho chúng ta nhiều niềm vui và dấu ấn tốt đẹp, để chúng ta vững tin bước vào Xuân Canh Tý 2020. Thêm một mùa xuân mới, đất nước ta, nhân dân ta có Đảng. 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Đất nước ta từ lầm than nô lệ đã vùng lên làm chủ vận mệnh của mình, lớn mạnh không ngừng, sánh vai với năm châu. Đặc biệt năm nay nước ta sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, thể hiện vai trò và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Đảng chín mươi xuân, qua sóng gió, trí tuệ vươn cao, dẫn dắt non sông đổi mới.

  Nước mấy nghìn năm, trải phong ba, vững nền độc lập, sức mạnh dân tộc trường tồn.

  Chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách, gian nan, nhưng ý Đảng, lòng dân đã thuận, chẳng khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh không tự bằng lòng với những gì mình đã có, nguyện chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới. Khi niềm tin được tăng lên, khát vọng được khơi dậy, với sự năng động sáng tạo quyết liệt, chắc chắn đất và người cố đô Hoa Lư sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả mới, nền tảng sẽ được bồi đắp cho các nhiệm kỳ sau; quyết tâm, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  Hôm nay đã là ngày …… tháng Chạp, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết nguyên đán Nhâm Dần, cùng với việc bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2022, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần thực hiện việc tổ chức Tết theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Tết đón xuân phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

  Xuân đang đến, Tết sắp về, với niềm phấn khởi, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh, một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Năm mới, thắng lợi mới.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button