Biểu Mẫu

Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Tải về

Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Điều kiện bảo lãnh tín dụng như thế nào? share-data.top.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Điều kiện được bảo lãnh tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg kèm theo Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX).

Theo đó, các HTX, liên hiệp HTX được xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng cho các dự án vay vốn tại tổ chức tín dụng (TCTD) khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • HTX, liên hiệp HTX thuộc đối tượng được bảo lãnh tín dụng;
  • Dự án vay vốn được thẩm định và đánh giá là có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay;
  • Vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án;
  • Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, HTX, liên hiệp HTX là chủ đầu tư dự án không có nợ xấu.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX có thể cấp bảo lãnh tối đa 100% giá trị khoản vay của bên được bảo lãnh tại TCTD nhưng không quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động.

Ngoài ra, Quyết định 23 còn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006.

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button