Pháp Luật

Đối tượng hưởng phụ cấp theo chương trình 135

Tải về Bản in

Quy định về phụ cấp theo chương trình 135 của Chính phủ

Đối tượng hưởng phụ cấp theo chương trình 135 của Chính phủ? Danh sách các xã được hưởng phụ cấp theo chương trình 135 gồm những xã nào? Mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về chương trình 135.

Hỏi:

Tôi xin hỏi trụ sở làm việc của UBND xã tôi nằm trong khu vực xóm được hưởng chương trình 135. Xin hỏi luật sư cán bộ công chức đang làm việc tại xã có được hưởng chính sách hỗ trợ theo chương trình 135 không?

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

– Quyết định 900/QĐ-TTg;

– Nghị định 116/2010/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn:

Hiện tại, danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định 900/QĐ-TTg.

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Căn cứ Điều 2 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Bạn thông tin trụ sở làm việc của UBND xã bạn nằm trong khu vực xóm được hưởng chương trình 135. Như vậy, khi bạn là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo chương trình 135 thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp.

Các chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP bao gồm:

– Phụ cấp thu hút;

– Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng;

– Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch;

– Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu;

– Thanh toán tiền tàu xe;

– Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button