Biểu Mẫu

Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Tải về

Mẫu số 07 – Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Địa chỉ, điện thoại, email… Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ DỊCH VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

… … …, ngày … …tháng năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi: …………….(1)……………..

Căn cứ Luật Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hiện hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị ……….(1)………. xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

I. Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

– Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

– Địa chỉ:………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………Fax:…………………………………

– Email: ………………………………………………Website:…………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số: …………….……………., cơ quan cấp: ………………

– Có cam kết, giấy chứng nhận về:……………………………………………………………………

(1) Đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

(2) Phòng cháy, chữa cháy;

(3) Bảo vệ môi trường;

(4) An toàn thực phẩm.

II. Cơ sở vật chất kỹ thuật

– Tổng vốn đầu tư ban đầu:…………………………………

– Tổng vốn đầu tư nâng cấp (nếu có):…………………………………

– Tổng diện tích mặt bằng (m2):…………………………………

– Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):…………………………………

– Tổng số buồng:……………………………………………………………………

STT

Loi bung

S lượng bung

Giá công bố (VND)

1

2

3

– Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

III. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

– Tổng số:…………………

Trong đó:

Ban giám đốc:…………………………….. Lễ tân:

Bếp:………………………………………… Buồng:

Bàn, bar:…………………………………… Bộ phận khác:

– Trình độ:

Trên đại học:……….(người) Đại học:…………..(người) Cao đẳng:………….(người)

Trung cấp:…………(người) Sơ cấp:……………(người) THPT:……………….(người)

– Chứng chỉ khác: ………………………………….(người)

– Được đào tạo nghiệp vụ (%):

– Được đào tạo ngoại ngữ (%):

IV. Hạng đề nghị:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong Đơn đề nghị và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng cơ sở lưu trú theo đúng hạng đã được công nhận.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: …….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi:

(1) Tổng cục Du lịch (đối với hạng 4 sao trở lên); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành ph… (đối với hạng từ 1-3 sao).

Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button