Biểu Mẫu

Đơn xin gia hạn giấy đăng ký vị thuốc cổ truyền

Tải về

MẪU SỐ 04B: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

I. Thông tin về cơ sở đăng ký và cơ sở sản xuất

1. Cơ sở đăng ký (cơ sở sở hữu giấy đăng ký lưu hành)

1.1. Tên cơ sở đăng ký:………………………………………………………………..……..

1.2. Địa chỉ:…………………………………Website (nếu có)…………………..………….

1.3. Số điện thoại:………………………….. Số fax:…………………………….………….

e-mail:…………………………………………………………………………………..……….

1.4. Tên và địa chỉ văn phòng đại diện hoặc người liên lạc ở Việt Nam (nếu có):

Tên:……………………………………………………………………………………..……….

ĐT cố định:………………………………ĐT di động:……………………………….……….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………..…………..

2. Cơsở sản xuất1

2.1. Tên cơ sở sản xuất…………………………………………………….………………..

2.2. Địa chỉ:……………………………… Website (nếu có)….……………………………

2.3. Số điện thoại:…………………………Số fax:………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………………………………………..

2.4. Các cơ sở sản xuất khác:

Tên và địa chỉ

Vai trò2

II. Chi tiết về sản phẩm

1. Tên sản phẩm, phương pháp chế biến:

1.1. Tên của vị thuốc cổ truyền:………………………………………………………………………

1.2. Phương pháp chế biến:……………………………………………………………….…………

1.3. Giấy đăng ký số:…….…….…ngày cấp:…………….ngày hết hạn:……………….………..

2. Mô tả sn phẩm:

2.1. Mô tả phương pháp chế biến:……………………………………………………….…………

2.2. Mô tả quy cách đóng gói:……………………………………………………………………….

2.3. Tiêu chuẩn chất lượng:………………………………………………………………………….

2.4. Hạn dùng:………………………………………………………………………………………….

2.5. Điều kiện bảo quản:………………………………………………………………………….…..

3. Công thức (bao gồm hàm lượng dược liệu và phụ liệu) cho một đơn vị chia liều nhỏ nhất hoặc cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất

TT

Thành phần

Hàm lượng

Xác định dược liệu/ phụ liệu

Nhà sản xuất (tên, địa chỉ)

Tiêu chuẩn1

1

2

III. Các giấy t kèm theo quy định của Thông tư này, bao gồm:…

IV. Cam kết của cơ sở đăng ký

Cơ sở đăng ký vị thuốc cổ truyền xin cam kết:

1. Vị thuốc cổ truyền thực tế có lưu hành trên thị trường.

2. Trong quá trình lưu hành, vị thuốc cổ truyền không vi phạm các quy định về đăng ký, lưu hành thuốc và các quy định khác của pháp luật.

3. Đã kiểm tra và xác nhận các nội dung trên là đúng sự thật. Tài liệu nộp kèm theo đúng với các tài liệu đã nộp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở đăng ký xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sở hữu trí tuệ liên quan đến vị thuốc cổ truyền xin đăng ký.

Ngày… tháng… năm
Giám đốc cơ sở đăng ký
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

__________________________

1Nhà sản xuất cuối cùng chịu trách nhiệm xuất lô sản phẩm. Trường hợp cơ sở sản xuất là cơ sở đăng ký thì không cần phi điền thông tin.

2Ghi rõ công đoạn bào chế, hợp đồng tổ chức nghiên cứu, nhượng quyn, …

1Nếu là tiêu chuẩn Dược điển, đề nghị ghi rõ theo phiên bản nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button