Biểu Mẫu

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

 • Lưu ý khi làm Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 • Mẫu Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 • Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy nghiên cứu xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để có thể yên tâm, tập trung theo học tại trường.

 • Nghĩa vụ quân sự 2022 đi mấy năm
 • Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2022 là khám những gì?
 • Các trường hợp miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2022

Chú ý là: Các bạn sau khi có được xác nhận của trường học sẽ nộp đơn tới ban chỉ huy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

Lưu ý khi làm Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý như sau:

– Người nhận đơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trình bày đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.

– Bắt buộc ghi rõ mình thuộc trường hợp nào trong số những trường hợp được pháp luật cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.

– Nếu xác định được thời gian tạm hoãn thì trình bày trong đơn.

– Khi gửi đơn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh người viết đơn thuộc những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

 • Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của bác sĩ nếu thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự;
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình đối với trường hợp người là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng người không có khả năng lao động, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn;
 • Các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với các trường hợp: có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giản dân trong 03 năm đến các vùng kinh tế khó khăn;
 • Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong, dân quân thường trực phải có giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;
 • Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.

Công dân phải đảm bảo tính trung thực trong việc xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khai báo gian dối.

Mẫu Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày….. tháng …. năm …..

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân……………………………..………

Tôi tên là………………………………………. sinh ngày………………………………………….

Nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………………… ngày cấp ……. nơi cấp ……………………………….

Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận …………. xem xét cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ………………………………………………….……… theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: – Ban Giám Hiệu trường ……………………

– Phòng công tác Học sinh – Sinh viên

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………….

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học lớp (ngành):……………………………………………………………………………..

Khóa:…………………………………………………………………………………………………………….

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ……………….xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

…………, ngày …..tháng…..năm 20……….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
HIỆU TRƯỞNG

_______________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button