Biểu Mẫu

Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất

Tải về

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất mới nhất

Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ sẽ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất là mẫu không thể thiếu khi xóa nợ tiền sử dụng đất.

Nội dung của Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN XÓA NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KÍNH GỬI: UBND xã, phường, thị trấn………………………………………

– Họ tên:……………, CMND số:………, cấp ngày……tháng……năm……….., tại……………..

– Địa chỉ: Số nhà…………, xã, phường, thị trấn……………………, huyện, thành phố……………………, tỉnh………….

Nay tôi làm đơn này đề nghị UBND xã, phường, thị trấn………………. xác nhận cho tôi được xóa nợ tiền sử dụng đất.

NỘI DUNG XIN XÓA NỢ:

– Thuộc tờ bản đồ số:…….; thửa đất số…….; diện tích……..m2; mục đích sử dụng:……… tọa lạc tại xã, phường, thị trấn……………………………, huyện, thị, thành phố…………………………, tỉnh…………..

– Lý do xóa nợ: Đủ khả năng tài chính thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất).

Rất mong được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp thẩm quyền./.

Đính kèm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất □;

– Trích lục, trích đo địa chính thửa đất, khu đất □;

– Quyết định cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất □;

Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button