Giáo Dục

Family and friends 5 workbook Unit 1 lesson 1


Giải Sách bài tập Family and Friends 5 SE Unit 1 Lesson one

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson, Giải SBT tiếng Anh 5 Unit 1 The ancient mayans lesson 1 dưới đây do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải bài tập family and friends 5 workbook unit 1 lesson 1 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 1 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

1. Find and circle the verbs. Then write. Tìm và khoanh tròn động từ. Sau đó viết lại.

Đáp án

Family and friends 5 workbook Unit 1 lesson 1

2. Read the story. Choose a word from 1. Write the correct word next to number 1 – 5. Đọc câu chuyện sau. Chọn từ trong bài 1. Viết từ đúng cạnh số đánh 1 – 5.

Đáp án

2 – start

3 – finish

4 – love

5 – use

Trên đây Giải SBT tiếng Anh unit 1 lớp 5 lesson 1 chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Unit 1 The ancient mayans khác như:

Family and Friends lớp 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson one

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button