Giáo Dục

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 4


Sách bài tập Family and Friends Special Edition 5 Unit 2 Lesson four

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 5 Family and Friends Special edition theo lesson năm 2021 – 2022, Giải SBT tiếng Anh 5 Unit 2 lesson 4 dưới đây do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải sách bài tập family and friends 5 workbook unit 2 lesson 4 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 4 trang 17 SBT Family and Friend Special Edition 5 giúp các em chuẩn bị bài tại tại nhà hiệu quả truớc khi đến trường học.

Tài liệu Giải tiếng Anh 5 Family and Friends do website.com tự cập nhật và đăng tải, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang xem: Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 4

1. Complete the word. Hoàn thành từ.

Đáp án

2 – hood;

3 – book

4 – cook

5 – wool

Hướng dẫn dịch

1 – khúc gỗ

2 – mũ trùm đầu

3 – quyển sách

4 – nấu ăn/ đầu bếp

5 – cuộn len

2. Listen and write. Nghe và viết.

Click để nghe

Đáp án

2 – wool

3 – good

4 – wood

5 – book

6 – cook

3. Read and number the pictures. Then write. Đọc và đánh số bức tranh. Sau đó viết.

Đáp án

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 4

2 – cook

3 – hood

4 – wool

Hướng dẫn dịch

1 – Bạn có thể sử dụng dây thừng và khúc gỗ để làm cầu

2 – Một đầu bếp thì làm việc ở trong bếp.

3 – Tôi không có mũ, nhưng áo khoác của tôi có mũ chùm đầu

4 – Tôi có một cuộn len và tớ muốn làm một cái khăn len.

Trên đây là Giải workbook Family and Friends 5 unit 2 Lesson 4 chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã cập nhật nhiều tài liệu tiếng Anh unit 2 lớp 5 Our vacation khác nhau như:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation Lesson four

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button