Giáo Dục

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 6


Giải SBT Family and Friends Special Edition 5 Unit 2 Lesson six

Soạn Sách bài tập Family and Friends Special Edition 5 Unit 2 Our vacation lesson 6 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 5 Family and Friends Special edition theo lesson năm 2021 – 2022 do website.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải sách bài tập family and friends special edition lớp 5 workbook unit 2 lesson 5 hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1 – 3 lesson 6 SBT Family and Friend Special Edition 5 trang 19 giúp các em chuẩn bị bài tại tại nhà đầy đủ.

Tài liệu Giải tiếng Anh 5 Family and Friends do website.com tự cập nhật và đăng tải, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang xem: Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 6

1. Where do we use these words in a letter? Circle start and end. Những từ dưới đây đặt ở đâu trong 1 lá thư. Khoanh tròn Mở đầu (Start) hoặc Kết thúc (End).

Đáp án

2 – See you soon – End

3 – How are you? – Start

4 – Dear … – Start

5 – Thank you for your letter – Start

6 – Buy for now – End

2. Read the email. Underline the start words in red and the end words in blue. Order the pictures and write the number. Đọc lá thư điện tử. Gạch chân từ mở đầu bằng màu đỏ; từ kết thúc bằng màu xanh. Sắp xếp thứ tự tranh và điền số.

Đáp án

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 6

3. What are you going to do on the weekend? Write an email to Tom. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần. Viết thư điện tử trả lời Tom.

Gợi ý

Dear Tom,

Thank you for your letter. I’m very well. What about you?

Today I’m going to tell you about my weekend. Tomorrow is Saturday. I am going to visit my grandparents on Saturday morning. In the afternoon, I am going to see a movie with my sister. On Sunday morning, I’m going to English club in my school. Then, I’m going to do my homework in the afternoon.

Bye for now. See you soon!

My Le

Trên đây Giải Family and Friends 5 Workbook unit 2 Our vacation lesson 6 chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Unit 2 Our vacation khác như:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson six

Family and friends 5 workbook Unit 2 lesson 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button