Giáo Dục

Family and Friends lớp 4 Starter Lesson one


Giải bài tập Family and Friends 4 Starter Lesson one

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 4 Family and Friends Special Edition theo từng Unit năm 2021 – 2022, website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập tiếng Anh 4 Starter My family theo lesson hiệu quả.

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1-10

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chương trình mới: Nice to see you again

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 1: Nice to see you again

Giải bài tập Lesson One Starter: My family Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat. Nghe, chỉ và lặp lại.

Click để nghe

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

+ Hello. I’m 1. Leo and I’m eleven. Amy is my sister. We have a big family.

+ Hi. I’m 2. ____. I’m Leo’s sister. I have an aunt and an uncle and I have two cousins.

+ Hi. I’m 3. _____. I’m seven. Max is my brother. He’s nine.

+ Hello. I’m 4. _____. I have a sister. Her name is Holly. She’s seven. We have two cousins. Their names are Amy and Leo.

2. Read and write the names. Đọc và viết tên.

Hướng dẫn giải:

2. Amy

3. Holly

4. Max

Hướng dẫn dịch:

grandma: bà

grandpa: ông

mom: mẹ

dad: bố

aunt: dì

uncle: chú

brother: anh trai

sister: chị gái

cousin: em họ

Hướng dẫn dịch

+ Xin chào. Tôi là Leo và tôi 7 tuổi. Amy là em gái của tôi. Chúng tôi có một gia đình lớn.

+ Xin chào. Tôi là Amy. Tôi là em gái của Leo. Tôi có một dì và một chú và tôi có 2 em họ.

+ Xin chào. Tôi là Holly. Tôi 7 tuổi. Max là anh trai của tôi. Anh ấy rất tốt.

+ Xin chào. Tôi là Max. Tôi có một em gái. Tên em ấy là Holly. Em ấy 7 tuổi. Chúng tôi có 2 anh chị họ. Tên của họ là Amy và Leo.

3. Listen and check. Nghe và kiểm tra.

Trên đây là Giải Lesson 1 Starter My family SGK Family and Friends Special Edition lớp 4. Ngoài ra, Mời các em tiếp tục tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh Family and Friends Special Edition grade 4 Starter các lesson tiếp theo như:

  • Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson two
  • Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson three
  • Giải bài tập Family and Friends lớp 4 Starter: Lesson four

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button