Giáo Dục

Family and Friends lớp 5 Unit 3 The food here is great! Lesson three


Giải Family and Friends 5 Special edition Unit 3 lesson 3

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3 The food here is great! Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh lớp 5 Family and Friends theo từng unit năm 2021 – 2022, Soạn tiếng Anh Family and Friends 5 Special edition lesson 3 bao gồm hướng dẫn giải các phần bài tập 1 – 3 SGK Family and Friends 5 giúp các em ôn tập Tiếng Anh 5 unit 3 lesson 3 hiệu quả

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson two

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade 5

1. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Click để nghe

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

Nội dung bài nghe

always, usually, sometimes, rarely, never,

now, right now, today, at the moment,

Hướng dẫn dịch

always: luôn luôn

usually: thường xuyên

sometimes: thỉnh thoảng

rarely: hiếm khi

never: không bao giờ

now: bây giờ

right now: ngay bây giờ

today: hôm nay

at the moment: ngay lúc này

2. Choose a girl. Say and answer. Chọn 1 bạn nữ. Hỏi và trả lời.

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

+ She usually has a bowl of salad. She’s having ….

=> It’s …

Hướng dẫn giải

+ She usually has a bowl of salad. She’s having some rice right now.

=> It’s An.

+ She’s having a bowl of soup now. Sometime, she has some noodle.

=> It’s Chi.

+ She’s having a bowl of soup today. Sometime, she has some rice.

=> It’s Mai.

+ She’s having some noodle today. She always has a bowl of salad.

=> It’s Thu.

Hướng dẫn dịch

+ Cô ấy thường xuyên có một bát salad. Cô ấy đang có một ít cơm ngay bây giờ.

=> Cô ấy là An

+ Cô ấy bây giờ đang có một bát súp. Thỉnh thoảng, cô ấy có một ít mì.

=> Cô ấy là Chi.

+ Cô ấy hôm nay đang có một bát súp. Thỏng thoảng cô ấy có một ít cơm.

=> Cô ấy là Mai.

+ Cô ấy đang có một ít mì hôm nay. Cô ấy luôn luôn có một bát salad.

=> Cô ấy là Thu.

3. Now write sentences about the girls. Bây giờ hãy viết các câu về các bạn nữa trên.

Hướng dẫn giải

+ An usually has a bowl of salad. An is having some rice right now.

+ Chi is having a bowl of soup now. Sometime, Chi has some noodle.

+ Mai is having a bowl of soup today. Sometime, Mai has some rice.

+ Thu is having some noodle today. Thu always has a bowl of salad

4. Listen and sing. Nghe và hát.

Click để nghe

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

At my friend’s house

I’m at my friend’s house to eat and play.

But the food isn’t what I eat each day.

I rarely eat carrots, but I’m eating them right now.

I didn’t know I liked them, but I really love them now.

I usually drink water, but I’m drink juice today.

I didn’t know I liked to have fruit this way.

I’m at my friend’s house to eat and play.

The food is delicious, what a wonderful day.

Hướng dẫn dịch

Ở nhà bạn của tôi

Tôi ở nhà bạn của tôi để ăn và chơi.

Nhưng thức ăn không phải là đồ tôi ăn hằng ngày.

Tôi hiếm khi ăn cà rốt, nhưng ngay bây giờ tôi đang ăn chúng.

Tôi không biết tôi đã thích chúng, nhưng bây giờ tôi thực sự thích chúng.

Tôi ở nhà bạn của tôi để ăn và chơi.

Thức ăn rất ngon, một ngày thật tuyệt vời.

Trên đây là Giải bài tập tiếng Anh Family and Friends Special Edition 5 Unit 3 Lesson 3 đầy đủ nhất. Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài Soạn tiếng Anh 5 Unit 3 The food here is great! tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson six

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button