Giáo Dục

Family and Friends lớp 5 Unit 3 The food here is great! Lesson two


Family & Friends Special Edition 5 Unit 3 lesson 2

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends Special Edition lớp 5 Unit 3 The food here is great! Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 2: Our vacation – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson one

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act. Lắng nghe câu chuyện và nhắc lại. Diễn.

Click để nghe

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

2. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Nội dung bài nghe

They wear blue uniforms.

They’re wearing green today.

They usually have soup.

We’re having pizza now.

Hướng dẫn dịch

Họ mặc đồng phục màu xanh nước biển.

Hôm nay họ đang mặc đồ màu xanh lá cây.

Họ thường xuyên có súp.

Bây giờ họ đang có pizza.

3. Read, circle, and say. Đọc, khoanh tròn và nói.

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

1. She drink/ is drinking/ drinks a glass of water now.

2. The family sit/ is sitting/ sits by the door today.

3. They usually sit/ are sitting/ sits by the window.

4. He never have / is having/ has soup for dinner.

5. She have/ is having/ has soup today.

Hướng dẫn giải:

1. is drinking

2. is sitting

3. sit

4. has

5. is having

Giải thích

1 – Chia động từ thì hiện tại tiếp diễn do có trạng từ Now – bây giờ

2 – Chia động từ thì hiện tại tiếp diễn do hành động ngồi tại vị trí gần cửa diễn ra kéo dài tại thời điểm hiện tại (today)

3 – Chia động từ thì hiện tại đơn do có trạng từ chỉ tần suất Usually – thường xuyên

4 – Chia động từ thì hiện tại đơn do có trạng từ chỉ tần suất Never – Không bao giờ, và Chủ ngữ trong câu là Danh từ số ít nên động từ chia theo ngôi số ít

5 – Chia động từ thì hiện tại tiếp diễn do hành động ăn diễn ra kéo dài tại thời điểm hiện tại (today).

Hướng dẫn dịch

1. Bây giờ cô ấy đang uống nước trong một cốc thủy tinh.

2. Cả gia đình hôm nay đang ngồi cạnh cửa ra vào.

3. Họ thường ngồi cạnh cửa sổ.

4. Anh ấy chưa bao giờ ăn súp trong bữa tối.

5. Cô ấy hôm nay đang có súp.

5. Write : has, playing, having (x2), play, share, have.

Giải bài tập F&F tiếng Anh lớp 5

At break time, I usually 1play with my friends, Tam and Anh. Anh isn’t at school today, so I’m 2___ with Tam.

We’re 3____ fun today. At lunchtime, I always 4___ some rice and an apple.But there aren’t any apples, so today I’m 5____ a banana. Anh usually 6____ salad and cookies. Sometimes she 7_____ her cookies with us. She’s a kind girl.

Hướng dẫn giải:

2. playing

3. having

4. have

5. having

6. has

7. shares

Hướng dẫn dịch

Vào giờ nghỉ giải lao, tôi thường chơi với bạn của tôi, là Tâm và Anh. Hôm nay Anh không đến trường, vì vậy tôi đang chơi với Tâm.

Hôm nay chúng tôi có một ngày vui. Vào giờ ăn trưa, tôi luôn luôn có một ít cơm và một quả táo. Nhưng hôm nay không có táo, vì vậy tôi đang có một quả chuối. Anh thường có salad và bánh quy. Thỉnh thoảng cô ấy còn chia sẻ đồ ăn của cô ấy cho chúng tôi. Cô ấy là một cô gái tốt bụng.

Trên đây là Giải Student book Lesson Two Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade 5 đầy đủ nhất. Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson five

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button