Biểu Mẫu

File Excel tính tiền hưởng chế độ ốm đau

File Excel tính tiền hưởng chế độ ốm đau là tài liệu cực kì hữu ích, giúp người lao động thuận tiện trong việc tính số tiền hưởng và giải quyết công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

1. Ai được hưởng chế độ ốm đau? Điều kiện hưởng là gì?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng được hưởng chế độ ốm đau là:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng – dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Để được hưởng chế độ ốm đau, những đối tượng trên phải đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 25 Luật này:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Riêng trường hợp do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu hoặc sử dụng ma túy, tiền chất ma túy thì không được hưởng chế độ ốm đau;

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

2. File Excel tính tiền hưởng chế độ ốm đau mới nhất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button