Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Đại số 10

Để học tốt bài Dấu của nhị thức bậc nhất, mời các em theo dõi tài liệu giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Đại số 10 dưới đây của chúng mình nha, lời giải chi tiết cùng đáp án vô cùng chính xác, các em tham khảo để so sánh với kết quả bài làm của mình.

Bài học về Dấu của nhị thức bậc nhất rất bổ ích và là tiền đề để chúng ta học tiếp các bài học sau này, vì thế, các em cần nắm chắc kiến thức nội dung trong bài Dấu của nhị thức bậc nhất trang 94 sách giáo khoa Đại số 10.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Đại số 10

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Đại số 10, Dấu của nhị thức bậc nhất

Xem thêm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 sgk Đại Số 10

Giải bài tập Dấu của nhị thức bậc nhất trang 94 sgk Đại Số 10

Giải bài 1 trang 94 SGK Đại Số 10:

a) Nhị thức 2x – 1 có nghiệm là 1/2 ; nhị thức x + 3 có nghiệm là –3.

Ta có bảng xét dấu

giai bai 1 trang 94 sgk dai so 10

Kết luận :

+ f(x) > 0 khi x < –3 hoặc x > 1/2

+ f(x) < 0 khi –3 < x < 1/2

+ f(x) = 0 khi x = –3 hoặc x = 1/2.

b) Nhị thức –3x – 3 có nghiệm là –1; nhị thức x + 2 có nghiệm là –2 ; nhị thức x + 3 có nghiệm là –3.

Ta có bảng xét dấu :

giai bai 1 trang 94 sgk dai so 10

Kết luận :

+ f(x) < 0 khi –3 < x < –2 hoặc x > –1

+ f(x) > 0 khi x < –3 hoặc –2 < x < –1.

+ f(x) = 0 khi x = –3 hoặc x = –2 hoặc x = –1.

c) Ta có:

giai bai 1 trang 94 sgk dai so 10

Nhị thức –5x – 11 có nghiệm là –11/5, nhị thức 3x +1 có nghiệm là –1/3, nhị thức 2 – x có nghiệm là 2.

Ta có bảng xét dấu:

giai bai 1 trang 94 sgk dai so 10

Kết luận :

+ f(x) > 0 khi –11/5 < x < –1/3 hoặc x > 2.

+ f(x) < 0 khi x < –11/5 hoặc –1/3 < x < 2.

+ f(x) = 0 khi x = –11/5.

+ Khi x = –1/3 hoặc x = 2, f(x) không xác định.

d) f(x) = 4x2 – 1 = (2x – 1)(2x + 1)

Nhị thức 2x – 1 có nghiệm x = 1/2, nhị thức 2x + 1 có nghiệm x = –1/2.

Ta có bảng xét dấu:

giai bai 1 trang 94 sgk dai so 10

Kết luận :

+ f(x) > 0 khi x < –1/2 hoặc x > 1/2.

+ f(x) < 0 khi –1/2 < x < 1/2

+ f(x) = 0 khi x = 1/2 hoặc x = –1/2.

Giải bài 2 trang 94 SGK Đại Số 10:

a) Điều kiện xác định x ≠ 1 và x ≠ 1/2.

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Các nhị thức –x + 3; x – 1; 2x – 1 có nghiệm lần lượt là 3; 1; 1/2.

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Dựa vào bảng xét dấu thấy

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

b) Điều kiện xác định x ≠ 1 và x ≠ –1.

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Đặt giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10  Ta có bảng xét dấu sau:

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = (–∞; –1] ∪ (0; 3){1}

c) Điều kiện xác định x ≠ 0; x ≠ –3; x ≠ –4.

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Đặt giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10  Ta có bảng biến thiên sau:

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (–12; –4) ∪ (–3; 0).

d) Điều kiện xác định x ≠ ±1.

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Đặt  giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10 Ta có bảng biến thiên:

giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy giai bai 2 trang 94 sgk dai so 10

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là giai bai 3 trang 94 sgk dai so 10

Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10:

giai bai 3 trang 94 sgk dai so 10

Vậy bất phương trình có tập nghiệm

giai bai 3 trang 94 sgk dai so 10

b) Điều kiện xác định x ≠ 1; x ≠ –2.

giai bai 3 trang 94 sgk dai so 10

Ta có bảng xét dấu sau:

giai bai 3 trang 94 sgk dai so 10

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy (x + 1)(x + 5) > 0 khi –5 < x < –1.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (–5; –1){–2}.

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Đại số 10, Dấu của nhị thức bậc nhất, tài liệu sau, chúng ta tiếp tục giải bài tập trang 99 sgk đại số 10 nha các em!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button