Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Toán 5

Để ôn tập về diện tích hình thang tốt hơn, các em cùng giải bài 1 2 3 trang 94 sgk Toán 5 với Giaitoan8.com nha, lời giải chi tiết và đáp án sẽ giúp các em so sánh với bài làm của mình và củng cố kiến thức tốt hơn.

Trong bài luyện tập trang 94 gồm 3 bài tập bổ trợ kiến thức về diện tích hình thang, các em hãy cố gắng làm bài trước khi xem lời giải dưới đây nha.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Toán 5

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Toán 5, luyện tập trang 94

Xem thêm: Giải bài 1 2 3 trang 93 94 sgk Toán 5

Giải bài luyện tập trang 94

Giải bài 1 trang 94 SGK Toán 5 Luyện tập

Diện tích hình thang là:

giai bai 1 trang 94 sgk toan 5

Giải bài 2 trang 94 SGK Toán 5 Luyện tập

Đáy bé dài: 120 x (2/3) = 80 (m)

Chiều cao dài: 80 – 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

giai bai 2 trang 94 sgk toan 5 = 7500 (cm2)

7500cm2 thì so với 100cm2 thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg

Giải bài 3 trang 94 SGK Toán 5 Luyện tập

giai bai 3 trang 94 sgk toan 5

a) Ba hình thang đó có đáy lớn chung, chiều cao bằng nhau, đáy bé dài bằng nhau. Vậy diện tích ba hình thang đó bằng nhau.

Suy ra : a) đúng

b) Diện tích hình thang AMCD lớn hơn diện tích tam giác ACD. Diện tích tam giác ACD bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật ABCD. Vậy diện tích hình thang AMCD lớn hơn 1/2 diện tích hình chữ nhật ABCD.Suy ra diện tích hình thang AMCD không thể bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD được.

Suy ra : b) sai

Trên đây, là lời Giải bài 1, 2, 3 trang 94 sgk Toán 5, tài liệu sau, chúng ta tiếp tục giải bài 1 trang 95 sgk Toán 5 nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button