Giáo Dục

Giải bài 2, 3 trang 46 sgk Toán 5

Để củng cố kiến thức về cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, mời các em theo dõi nội dung giải bài 2, 3 trang 46 sgk Toán 5 dưới đây của Giaitoan8.com

Trong bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 sgk Toán 5

Giải bài 2, 3 trang 46 sgk Toán 5, Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Xem thêm: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 sgk Toán 5

Giải bài tập Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân trang 46 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 5:

a) 4 tấn 562kg = 4,562 tấn;

b) 3 tấn 14kg = 3,014 tấn;

c) 12 tấn 6kg = 12,006tấn;

d) 500kg = 0,5 tấn.

Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 5:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g = 2,05kg

45kg 23g = 45,023kg

10kg 3g = 10,003kg

500g = ,5kg

b) Có đơn vị đo là tạ:

2 tạ 50kg = 2,5 tạ

3 tạ 3kg = 3,03 tạ

34 kg = 0,34 tạ

450kg = 4,5 tạ

Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 5:

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 x 6 = 54 (kg)

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Như vậy, qua 3 bài tập về Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, các em đã hiểu hơn về cách viết mới rồi chứ,  bài sau, chúng ta tiếp tục giải bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 47 sgk Toán 5 nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button