Giáo Dục

Giải bài 3 Ghi số tự nhiên

Trong bài 3 ghi số tự nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ thuật bóc tách các số hàng trăm, hàng trục, hàng đơn vị trong số đã cho ban đầu cũng như tạo thành một số mới từ nhiều chữ số đã cho….

Để nắm chắc kiến thức hơn nữa về bài ghi số tự nhiên, các em hãy cùng giaitoan8.com thực hiện giải các bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1 trang 10 nhé.

Xem lại các giải bài 2 tập hợp các số tự nhiên tại đây.

Giải bài 3 Ghi số tự nhiên, toán lớp 6 tập 1 trang 10 sgk

Giải bài 3 ghi số tự nhiên

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1:

giai bai 3 ghi so tu nhien

Giải bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1:

giai bai ghi so tu nhien

Giải bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1:

Lưu ý: Chữ số đầu tiên của các số tự nhiên nằm ở hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … phải là số khác 0. Ví dụ: chúng ta sẽ không có số 0243.

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000
b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023

Giải bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1:

Chú ý: Vì chữ số đầu tiên của các số tự nhiên nằm ở hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … phải là số khác 0, do đó với 3 chữ số trên thì chữ số hàng trăm phải là 1 hoặc 2.

– Với chữ số hàng trăm là 1 ta có các số có ba chữ số khác nhau là: 102, 120
– Với chữ số hàng trăm là 2 ta có các số có ba chữ số khác nhau là: 201, 210
Vậy từ ba số 0, 1, 2 ta sẽ viết được bốn số có ba chữ số khác nhau là: 102, 120, 201, 210

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1:

giai bai ghi so tu nhien

Trong bài tiếp theo, giaitoan8.com sẽ chia sẻ cách giải Bài 4 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con tới các em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button