Giáo Dục

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 75 toán 6 tập 2

Để học tốt bài Góc trong sgk Toán lơp 6 phần 2, Giaitoan8.com chia sẻ tài liệu giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 75 toán 6 tập 2 dưới đây với lời giải chi tiết nhất.

Bài tập trong sách giáo khoa thường bám sát với chương trình học, vì thế, các bạn chỉ cần nắm chắc và hiểu được kiến thức lý thuyết và áp dụng để giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 75 toán 6 tập 2 là thành công

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 75 toán 6 tập 2, bài Góc

Xem lại cách Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 Toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc.

b) S; SR và ST Góc RST có đỉnh là S, có hai cạnh là SR và ST.

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Giải bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2:

giai bai tap trang 75 toan 6 tap 2

Giải bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2:

Có 3 góc là góc BAC, góc CAD, góc BAD

Kí hiệu:

giai bai goc trang 75 toan 6 tap 2

Có tất cả ba góc.

Giải bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia Oy, Oz.

Giải bài 10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2:

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc BAC là :

giai bai tap trang 75 toan 6 tap 2

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ACB là

giai bai tap trang 75 toan 6 tap 2

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ABC là :

giai bai tap trang 75 toan 6 tap 2

Vậy phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA là phần chung của 3 hình vẽ trên và là phần trong của tam giác ABC.

giai bai tap trang 75 toan 6 tap 2

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau giải quyết bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 75 toán 6 tập 2 về Góc, tài liệu sau, các em cùng theo dõi tài liệu giải bài 11 12 13 14 trang 79 toán 6 tập 2 nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button