Giáo Dục

Giải bài 63 64 70 trang 123 124 125 sgk giải tích 12 nâng cao

Big Data VN chia sẻ tài liệu giải bài tập 63 trang 123 và các bài 64, 65, 66,  67, 68, 69 trang 124, bài 70 và 71 trang 125 trong nội dung bài 7: Phương trình mũ và lôgarit sgk giải tích 12 nâng cao, hi vọng qua tài liệu, các em sẽ hiểu được hơn về dạng toán này.

Với tài liệu giải toán này, Big Data VN sẽ cùng các em giải tập tại trang 123, 124 và 125 sách giáo khoa giải tích lớp 12 phần nâng cao, áp dụng lý thuyết về Phương trình mũ và lôgarit, để hiểu bài hơn, các bạn nên tự làm trước rồi hãng xem gợi ý dưới đây nha.

Giải bài tập SGK Giải tích 12 nâng cao: Phương trình mũ và lôgarit.

Giải bài 63 trang 123.

giai bai 63 trang 123 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 64 trang 124.

giai bai 64 trang 124 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy phương trình có một nghiệm x = 2.

Giải bài 65 trang 124.

giai bai 65 trang 124 sgk giai tich 12 nang cao

c) Từ câu b => d = 25,119.lgF- 43,312 (Do yêu cầu kết quả tính chính xác đến hàng phần trăm)

=> Ta có bảng:

F 53 60 80 100 120 140 160
d 0 1,35 4,49 6,93 8,91 10,60 12

Giải bài 66 trang 124.

a) 2x+1. 5x = 200 <=> 2. 10x = 200 <=> 10x = 100 <=> x = 2

giai bai 66 trang 124 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 67 trang 124.

giai bai 67 trang 124 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 68 trang 124.

giai bai 68 trang 124 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 69 trang 124.

giai bai 69 trang 124 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 70 trang 125.

giai bai 70 trang 125 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 71 trang 125.

giai bai 71 trang 125 sgk giai tich 12 nang cao

Trên đây là lời giải các bài 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 và 71 trang 123, 124 và 125 sgk giải tích 12 nâng cao. Các em xem thêm lời giải bài 57 trang 117 sgk giải tích 12 nâng cao và các bài tập trong cùng bài học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button