Giáo Dục

Giải bài Bất phương trình bậc nhất một ẩn toán lớp 8

Giải bài Bất phương trình bậc nhất một ẩn toán lớp 8 là tài liệu hữu ích giaitoan8,com chia sẻ dành riêng cho các bạn học sinh lớp 8 củng cố kiến thức hỗ trợ việc giải bài tập về bất phương trình bậc nhất một ẩn nhanh chóng và hiệu quả nhất, Mời các bạn tham khảo chi tiết tài liệu chúng tôi biên soạn và chia sẻ dưới đây.

Trong bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu cách giải bài bất phương trình một ẩn,bài này, chúng ta sẽ đi sâu hơn về phương trình bậc nhất một ẩn các em nha!

Bạn đang xem: Giải bài Bất phương trình bậc nhất một ẩn toán lớp 8

Xem lại bài 3 Bất phương trình một ẩn tại đây.

Giải bài Bất phương trình bậc nhất một ẩn toán lớp 8

Giải bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

(Chúng ta Áp dụng quy tắc: chuyển vế – đổi dấu)

a, x – 5 > 3
⇔ x > 3 + 5 (chuyển -5 từ vế trái sang vế phải và đổi dấu thành 5)
⇔ x > 8
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8.

b, x – 2x < -2x + 4 ⇔ x – 2x + 2x < 4 ⇔ x < 4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4.

c, -3x > -4x + 2 ⇔ -3x + 4x > 2 ⇔ x > 2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2.

d, 8x + 2 < 7x – 1 ⇔ 8x – 7x < -1 – 2 ⇔ x < -3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3.

Giải bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

Ghi chú: Áp dụng quy tắc nhân: nhân hai vế với số dương thì giữ nguyên chiều của bất phương trình; nhân với số âm thì đổi chiều của bất phương trình

Giải bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

a, Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả 2 vế.
b, Hai bất phương trình tương đương vì nhân cả hai vế của bất phương trình ban đầu với -3 và đổi chiều bất phương trình đó.

Giải bài 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 24 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

a, 2x – 1 > 5 ⇔ 2x > 1 + 5
⇔ 2x > 6 ⇔ x > 3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 3

b, 3x – 2 < 4 ⇔ 3x < 4 + 2
⇔ 3x < 6 ⇔ x < 2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 2

c, 2 – 5x ≤ 17 ⇔ -5x ≤ 17 – 2 ⇔ -5x ≤ 15
⇔ x ≥ 15 : (-5) ⇔ x ≥ -3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≥ – 3

d, 3 – 4x ≥ 19 ⇔ -4x ≥ 19 – 3 ⇔ -4x ≥ 16
⇔ x ≤ 16 : (-4) ⇔ x ≤ -4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2:

a, Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
x ≤ 12 hoặc 0,5x ≤ 6 hoặc x + 4 ≤ 16 hoặc -x ≥ -12

b, Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
x ≥ 8 hoặc x + 3 ≥ 11 hoặc -x ≤ -8

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2:

a, x + 2x2 – 3x3 + 4x4 – 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 – 6
⇔ x < 2x2 – 3x3 + 4x4 – 6 – 2x2 + 3x3 – 4x4 + 5 (chuyển vế – đổi dấu)
⇔ x < -1 (*)
Thay x = -2 vào (*) ta được: -2 < -1 (đúng)
Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình.

b, (-0,001)x > 0,003
⇔ x < -3 (**) (chia cả hai vế cho -0,001)
Thay x = -2 vào (**) ta được: -2 < -3 (sai)
Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.

Phần Luyện tập trang 48, 49

Giải bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2:

a) Thay x = 2 vào bất phương trình ta được:
22 > 0 ⇔ 4 > 0 (đúng)
Thay x = -3 vào bất phương trình ta được:
(-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 (đúng)

Vậy x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.
b) Với x = 0 thì bất phương trình trở thành:
02 > 0 ⇔ 0 > 0 (sai)
Vậy không phải mọi giá trị của ẩn đều là nghiệm của bất phương trình.

Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 32 trang 48 SGK Toán 8 tập 2:

a, 8x+3(x+1) > 5x-(2x-6)
<=> 8x+3x+3>5x=2x+6
<=> 8x+3>6
<=> 8x>3 => x>3/8
vậy nghiệm của bất phương là x > 3/8

b, 2x(6x-1) > (3x-2)(4x+3)
<=> 12x2-2x > 12x2 -8x+9x-6
<=> 12x2-2x > 12x2+x-6
<=> -3x>-6 => x<2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 2

Giải bài 33 trang 48, 49 SGK Toán 8 tập 2:

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Giải bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2:

a) Sai lầm là coi -2 là hạng từ và chuyển vế hạng tử này trong khi -2 là một nhân tử.
Lời giải đúng:
-2x > 23
⇔ x < 23 : (-2) (chia cho số âm nên đổi chiều)
⇔ x < 11,5
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 11,5

giai bai bat phuong trinh bac nhat mot an toan lop 8

Trong bài sau, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách giải bài Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối toán lớp 8 nhé các em!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button