Giáo Dục

Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 2 lớp 4

Tài liệu giải bài Dấu hiệu chia hết cho 2 trang 95 sách giáo khoa toán 4 sẽ giúp các em so sánh kết quả và hoàn thành các bài tập một cách nhanh nhất.

Những số như thế nào thì chia hết cho 2? Với kiến thức được học từ các thầy cô và trong sách giáo khoa, các em sẽ dễ dàng giải quyết các bài tập có trong sgk trang 95 Toán 4

Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 2, trang 95 sgk Toán 4

Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 2

Giải bài 1 trang 95 SGK Toán 4:

a, Các số chia hết cho 2 là: 98, 1000,744, 7536, 5782.

b, Các số không chia hết cho 2 là: 35, 89, 867, 84683, 8401.

Giải bài 2 trang 95 SGK Toán 4:

a, Viết bốn số có hai chữ số mà chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Đáp án : 30; 44; 66; 78

b, Viết hai số có ba chữ só mà tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Đáp án : 122; 234.

Giải bài 3 trang 95 SGK Toán 4:

a, Chữ số tận cùng của các số đó phải là 4 hoặc 6.

Đáp án : 364; 634; 346; 436.

b, Chữ số tận cùng của các số đó phải là 3 hoặc 5;

Đáp án : 563; 365; 653; 635.

Giải bài 4 trang 95 SGK Toán 4:

a, 340; 342; 344; 346 ; 348 ; 350.

b, 8347; 8349; 8351; 8353 ; 8355 ; 8357.

Trên đây, giaitoan8.com đã hướng dẫn các em giải bài tập trang 95 sgk Toán 4 về dấu hiệu chi hết cho 2 rồi, bài sau, chúng ta cùng tìm hiểu cách giải bài Dấu hiệu chia hết cho 5 nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button