Giáo Dục

Giải bài Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ lớp 7

Khái niệm Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ là gì? cách giải bài tập trang 15 sgk Toán 7 như thế nào? tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung đưới dây.

Trong bài trước, các em đã được tìm hiểu cách giải bài Nhân chia một số hữu tỉ, bài này, giaitoan8.com tiếp tục gửi tới bài hỗ trợ giải bài tập trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 7 bài giải giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Giải bài Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, trang 15 sgk Toán 7 tập 1

Xem lại cách giải bài Phép nhân chia số hữu tỉ tại đây.

Giải bài giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ lớp 7

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1:

1. Ta có |x| ≥ 0 nên các câu a, c đúng, b sai.

2.

giai bai gia tri tuyet doi cua so hưu ti lop 7

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639
b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32
c) (-5,17).(-3,1) = 16,027
d) (-9,18) : 4,25 = – 2,16

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1:

giai bai gia tri tuyet doi cua so hưu ti lop 7

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 7 Tập 1:

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = 6,3 + 2,4 + (-3,7) + (-0,3) = 8,7 + (-4) = 4,7
b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = (-4,9) + (4,9) + (5,5) +(-5,5) = 0
c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2 = (2,9) + (-2,9) + (4,2) + (-4,2)+ 3,7 = 3,7
d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8 . [(-6,5) + (-3,5)] = 2,8 .(-10) = -28

Bài Luyện tập trang 15 16 sgk Toán 7 sẽ là tài liệu mà giaitoan8.com gửi các em trong bài tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button